Η IWC Schaffhausen, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Time Well Shared, στηρίζει την υλοποίηση μιας ξεχωριστής εθελοντικής δράσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοί της, στον ελεύθερο χρόνο τους, θα προσφέρουν υποστηρικτική διδασκαλία επί βασικών μαθημάτων, όπως είναι τα μαθηματικά και οι ξένες γλώσσες, σε μαθητές σχολείων, με στόχο να υποστηρίξουν τόσο τα παιδιά που μελετούν στο σπίτι τους όσο και τους γονείς τους, λόγω της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δωρεάν online διδασκαλία θα υλοποιηθεί μέσω της διεθνούς εταιρείας υπηρεσιών διδασκαλίας, Good Tutors Finder.