Η νέα μελέτη με τίτλο «Hybrid & Health» που ολοκλήρωσε και έδωσε στη δημοσιότητα η IWG ανέδειξε το γεγονός ότι η υβριδική εργασία κάνει καλό στην υγεία, δημιουργώντας λιγότερο άγχος, περισσότερο ελεύθερο χρόνο και πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες για τους εργαζόμενους.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι ο μέσος χρόνος άσκησης για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μοντέλο υβριδικής εργασίας διαμορφώνεται πλέον στις 4,7 ώρες άσκησης την εβδομάδα, σε σύγκριση με 3,4 ώρες πριν από την πανδημία, ώρες που συνιστούν αύξηση 38%. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι με υβριδική εργασία κοιμούνται έως και 71 περισσότερες ώρες το χρόνο – ή περισσότερες από τρεις ολόκληρες ημέρες επιπλέον

Εξάλλου, οι διατροφικές τους συνήθειες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενώ περισσότεροι από το ένα τέταρτο (27%) των εργαζομένων ανέφεραν απώλεια βάρους από την αρχή της πανδημίας. Από την άλλη, σχεδόν τέσσερις στους πέντε (79%) εργαζόμενους δήλωσαν ότι ήταν πιο παραγωγικοί από τότε που μεταπήδησαν στην υβριδική εργασία και σχεδόν οι μισοί απέδωσαν αυτό στα μειωμένα επίπεδα άγχους και στον αυξημένο χρόνο χαλάρωσης μετά τη δουλειά.

Ευεργετική η μείωση των μετακινήσεων
Άλλη έρευνα της IWG εξάλλου διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα (66%) των υπαλλήλων γραφείου συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να περιοριστούν οι μετακινήσεις, ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) ανέφερε ότι η μειωμένη μετακίνηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Τα δύο τρίτα (69%) των επιχειρήσεων από την πλευρά τους λένε ότι η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων των εργαζομένων βοηθά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας, ενώ περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) θεωρούν ότι η υβριδική εργασία έχει θετικό αντίκτυπο στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των εταιρειών. Τέλος, πρόσφατη μελέτη από την IWG και την Αrup έδειξε ότι η μετάβαση στην υβριδική εργασία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις έως και 90%.