Τα οφέλη της υβριδικής εργασίας και τους τρόπους που βοηθά στην πράσινη ανάπτυξη των πόλεων, συμβαδίζοντας και με τα μέτρα που παρουσίασε πρόσφατα η ΕΕ, αναδεικνύει με νέα ερευνά της η IWG.

Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, το 66% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να περιοριστούν οι καθημερινές μετακινήσεις, ενώ το 76% τονίζει πως οι λιγότερες μετακινήσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και το 69% των ηγετών να αναφέρει ότι η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων του προσωπικού συμβάλλει στους στόχους βιωσιμότητας των εταιρειών.

Παράλληλα, το 77% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η υβριδική εργασία έχει θετικό αντίκτυπο στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το 25% των εργαζομένων τάσσεται υπέρ της υβριδικής εργασίας, ενώ τα οφέλη που καταγράφονται είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η καλή υγεία και ευεξία, η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη.