Τις δέκα τάσεις που διαμορφώνουν το εργασιακό τοπίο το 2022 καταγράφει η International Workplace Group (IWG). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πάροχο ευέλικτων χώρων εργασίας, οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι οι πιο ευτυχισμένοι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, με αποτέλεσμα να επενδύουν στην ψυχική υγεία και στην ευημερία των ανθρώπων τους με βελτιωμένες γραμμές επικοινωνίας, ενώ από το 2022 η υπερευελιξία θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την IWG, οι προσλήψεις από μια παγκόσμια ομάδα υποψηφίων θα γίνει ο κανόνας για τις εταιρείες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρουν τους καλύτερους υποψήφιους, με την υβριδική εργασία να μετατρέπει αδρανείς κωμοπόλεις και χωριά σε ζωντανά μέρη και να ενισχύει τις δαπάνες εκτός των μεγάλων αστικών κόμβων, ενώ έτσι σηματοδοτείται και το τέλος των ωρών αιχμής, τουλάχιστον για κάποιες μέρες την εβδομάδα.

Επιπρόσθετα, η IWG τονίζει πως θα δημιουργηθούν χώροι για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την οικοδόμηση σχέσεων και την προσωπική επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών, ενώ τα επόμενα χρόνια, τα άτομα θα ξοδεύουν χρόνο αποτελεσματικά μέσα στις οθόνες, δουλεύοντας, παίζοντας ή απλώς κάνοντας παρέα σε ένα εναλλακτικό σύμπαν μέσω ακουστικών εικονικής πραγματικότητας και πραγματικότητας.

Τέλος, η εταιρεία επισημαίνει ότι η υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας φέρνει σημαντικά οφέλη βιωσιμότητας και μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα σε οποιαδήποτε ESG ατζέντα των εταιρειών, με την υβριδική εργασία να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν τον χώρο εργασίας τους, άρα και τα κόστη τους, ενώ η μέτρηση της παραγωγικότητας θα είναι το λογικό επόμενο βήμα στην υβριδική επανάσταση.