Στην  έκθεση της IWG για το 2024 με τίτλο “Προώθηση της Ισότητας: Γυναίκες στον Υβριδικό Χώρο Εργασίας”, η οποία βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 1.000 γυναίκες που εργάζονται υβριδικά, διαπιστώθηκε ότι η ευελιξία που παρέχει η υιοθέτηση του υβριδικού μοντέλου εργασίας επέτρεψε σε περισσότερες από τις μισές (53%) να επιδιώξουν προαγωγές ή να υποβάλουν αίτηση για ανώτερες θέσεις, κάτι που ενθαρρύνει την προώθηση της ισότητας και αφορά σε περισσότερο από τρεις στις πέντε (61%) γυναίκες που ανήκουν σε κάποια μειονότητα.

Περίπου για τα τρία τέταρτα (73%) των γυναικών που ανήκουν σε κάποια μειονότητα, η υιοθέτηση του μοντέλου υβριδικής εργασίας άνοιξε νέες ευκαιρίες που δεν θα είχαν αλλιώς. Τα δύο τρίτα (67%) των γυναικών ανέφεραν ότι η υιοθέτηση του μοντέλου υβριδικής εργασίας, η οποία συνάδει με  αρκετούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ισότητας σε ό,τι αφορά στα φύλα και στην υγεία, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, έχει βοηθήσει να επιτευχθεί ισορροπία στην επαγγελματική πορεία των εργαζομένων, ενώ το 70% πιστεύει ότι η υβριδική εργασία έχει καταστήσει τη δουλειά τους πιο συμπεριληπτική.

Τα δεδομένα καλύπτουν γυναίκες που ανήκουν σε τουλάχιστον μία μειονοτική ομάδα, μεταξύ των οποίων LGBTQIA+, ΑμεΑ ή εθνοτικές μειονότητες. Εννέα στις δέκα  γυναίκες που έχουν κινητική αναπηρία δήλωσαν σε ποσοστό 78% ότι το υβριδικό μοντέλο έχει καταστήσει την εργασία από το γραφείο πιο προσβάσιμη σε αυτές, ενώ το 61% συμφώνησε ότι έχει καταστήσει τη δουλειά τους πιο συμπεριληπτική.

Για την μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών (89%), η υιοθέτηση του υβριδικού μοντέλου εργασίας έχει επίσης βοηθήσει στη δημιουργία μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των επαγγελματικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς τους δίνει την ευελιξία να εργάζονται σε απόσταση 15 λεπτών από το σπίτι τους, μέσω της δημιουργίας πόλεων με αποστάσεις 15 λεπτών μέσω των ευέλικτων χώρων εργασίας. Σε ό,τι αφορά εκείνες που υποφέρουν από ψυχική νόσο, τρεις στις δέκα  (27%) είδαν βελτίωση της ψυχικής τους υγείας ως αποτέλεσμα της υβριδικής εργασίας, με το 70% να συμφωνεί ότι αυτό το μοντέλο εργασίας είχε θετική επίδραση στην πορεία της καριέρας τους.

Σε προηγούμενη μελέτη της IWG είχε εντοπιστεί  ότι η υβριδική εργασία αποτελεί μια κρίσιμη στρατηγική για τους ηγέτες του ανθρώπινου δυναμικού, για να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους ταλαντούχους εργαζόμενούς τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες εργαζόμενες, με το 40% να υποδεικνύει ότι η έλλειψη ευελιξίας για υβριδική εργασία ήταν καθοριστικός παράγοντας στο να εγκαταλείψουν την προηγούμενη θέση εργασίας τους.