Η Join In, η νέα δικτυακή πύλη της Indesit Company, η οποία είναι αφοσιωμένη εξ ολοκλήρου στην ανεύρεση εργασίας, βρίσκεται τώρα online, έχοντας ως στόχο να προσελκύσει νέα ταλέντα και να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η δικτυακή πύλη, με διεύθυνση www.indesitcompany.com αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα χώρο δράσης για τους επονομαζόμενους κυνηγούς εργασίας, παρέχοντας συμβουλές για τις διαθέσιμες θέσεις. Λειτουργεί ως ένα εργαλείο νέας γενιάς σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναγνωρίζει τους νέους πτυχιούχους και τους πιθανούς υποψήφιους με το κατάλληλο προφίλ και τις προσωπικές αξίες που συμβαδίζουν με την εταιρική αποστολή και το σύστημα αξιών το οποίο υιοθετεί η Indesit. Οι υποψήφιοι περνούν από μια διαδικασία πολλαπλής επιλογής με επίκεντρο τα ηθικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους και η οποία είναι βασισμένη στον πυρήνα αξιών της Indesit.

Η δικτυακή πύλη Join In, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ειδικευμένων εταιρειών όπως οι Dnsee, Adrialab and Cesop Comunicazione, ενώ απαιτήθηκαν οκτώ μήνες αναπτυξιακού έργου για να εφαρμοστεί η online ενότητα εύρεσης εργασίας. Η πύλη Join In, αποτελεί, επίσης, μέρος ενός προγράμματος εφαρμογών, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2009 και θα περιλαμβάνει όλα τα online εργαλεία τα οποία σχετίζονται με την Indesit Company.