Τις διαφορετικές στάσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων σε σχέση με τις team building δραστηριότητες αποκαλύπτει η μελέτη Lunch Break Bonding που πραγματοποιήθηκε από την Just Eat for Business. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα με δείγμα πάνω από 200 επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 42% των εργοδοτών επέλεξε τα escape rooms ως την αγαπημένη εταιρική δραστηριότητα, ενώ οι αγαπημένες δραστηριότητες των εργαζομένων περιλαμβάνουν τα εταιρικά δείπνα-γεύματα (38%), τους διαγωνισμούς μεταξύ των ομάδων (36%), τα escape rooms (29%) και τα μαθήματα mixology (29%).

Αναφορικά με το σημαντικότερο μέρος των team building δραστηριοτήτων, οι εργαζόμενοι σημείωσαν την προοπτική του να δεθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο (48%), ενώ οι εργοδότες τόνισαν τον παράγοντα της ευχαρίστησης (58%). Επιπλέον, το 51% των εργαζόμενων γραφείου υπογράμμισε ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να συμμετάσχει σε ένα team building event αν χρειαζόταν να πληρώσει εξ ολοκλήρου ή μέρος του κόστους του.

Διαφορά παρατηρήθηκε και στο πώς αντιλαμβάνονται τα άτομα το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δραστηριότητας, με το 67% των CEOs και των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων να υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο όφελος είναι η δημιουργία μιας πιο φιλικής εργασιακής ατμόσφαιρας, αλλά τα στελέχη να εστιάζουν στην παρουσίαση της εταιρικής κουλτούρας, ενώ το 82% των εργαζόμενων θα έβρισκε την εργασία του πιο «απολαυστική» όταν τέτοιου είδους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα πιο συχνά.