«Το 2019 η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, το δημογραφικό διαμόρφωναν το μέλλον της εργασίας. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, συζητάμε για την επίδραση των σύγχρονων τεχνολογιών, της αυτοματοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Οι προκλήσεις πολλές, ειδικότερα, σε σχέση με τον μετασχηματισμό των θέσεων εργασίας, των σύγχρονων δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας, τη συνεργασία ανθρώπων και μηχανών». Aυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η Κατερίνα Δασκαλάκη, Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΒ σε άρθρο της στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Όπως αναφέρει η ίδια, σύμφωνα με το WEF, σχεδόν το 1/4 (23%) των θέσεων εργασίας θα αλλάξει έως το 2027, περίπου 70 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν έως το 2027, αλλά, ταυτόχρονα, θα χαθούν 83 εκατομμύρια τρέχουσες θέσεις εργασίας. Σημαντική τάση για τα επόμενα 10 χρόνια είναι η διευρυνόμενη ζήτηση για γνώση σε θέματα βιωσιμότητας και σχετιζόμενα με το κλίμα. Η Κ. Δασκαλάκη εστιάζοντας σε ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τονίζει ότι ως χώρα έχουμε υψηλό ποσοστό (28,7%) αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο STEM, ενώ αντίθετα βρισκόμαστε στην 38η θέση ανάμεσα σε 45 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ ως προς το ποσοστό των απασχολουμένων σε τομείς υψηλής ψηφιακής έντασης (κατασκευή εξοπλισμού, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, χρηματοπιστωτικός τομέας, κ.λπ.).

«Αυτή τη στιγμή, υφίστανται περίπου 90.000 κενές θέσεις εργασίας στη Βιομηχανία σε τεχνικές ειδικότητες (16η θέση στις χώρες της Ε.Ε.), αποτέλεσμα του χαμηλού βαθμού διείσδυσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή και στην αδυναμία των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους. Παρόμοια εικόνα υφίσταται στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής με πολυάριθμες κενές θέσεις εργασίας (περίπου 10.000 ετησίως για τα επόμενα 3-5 χρόνια)» αναφέρει χαρακτηριστικά. Και καταλήγει: «Για την επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων που έθεσε ο ΣΕΒ, όλα αυτά προϋποθέτουν ουσιαστικό και ειλικρινή κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας, αντίστοιχο με εκείνον που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ισπανία, σχετικά με τα θέματα της αγοράς εργασίας και της ανάπτυξης».