Η Εταιρική Υπευθυνότητα μπορεί να δώσει λύσεις, λειτουργώντας όχι μόνο στο επίπεδο της κοινωνικής προσφοράς, αλλά κυρίως στο επίπεδο της τοπικής ανάπτυξης, στο επίπεδο της οικοδόμησης νέων δυνατοτήτων στις τοπικές κοινωνίες, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην ομιλία του στη 2η Διαπεριφερειακή Συνάντηση Activewomen - Δραστήριες Γυναίκες - Πάτρα 2016 με τον τίτλο «Επικοινωνώ - Συμμετέχω - Προσφέρω» που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου.

Όπως επεσήμανε ο Κ. Μίχαλος, η στρατηγική επένδυση σε κοινότητες και ανθρώπους, μπορεί μακροπρόθεσμα να παράγει σημαντικότερα οφέλη, σε σχέση με την αποσπασματική διάθεση πόρων. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ επεσήμανε ότι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να παράγουν κοινωνικό μέρισμα, για να στηρίξουν τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν στη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί κυρίως ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίσει συνθήκες επιβίωσης, ένα σταθερό περιβάλλον και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.