Την κύρια δεξαμενή, από την οποία θα προέλθει η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο νέο κύμα διαθεσιμότητας, θα αποτελέσει ο ΕΟΠΥΥ, όπως δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως η μεταμόρφωση του Οργανισμού σε αποκλειστικά αγοραστή υπηρεσιών Υγείας θα αποφέρει περίπου 8.000 έως 9.000 εκ των 12.500 διαθέσιμων εργαζόμενων που πρέπει να βρεθούν.

 Όσον αφορά το στόχο των 4.000 απολύσεων, σημείωσε πως δεν αναμένει προβλήματα στην επίτευξη του εν λόγω στόχου. Οι προς απόλυση δημόσιοι υπάλληλοι θα προέλθουν από τους προς κατάργηση οργανισμούς του Δημοσίου. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ολοκληρώνει την επικαιροποίηση της λίστας φορέων που δεν κρίνονται απαραίτητοι.

Στη λίστα θα βρεθούν οργανισμοί που «δεν έχουν αντικείμενο», ή που το αντικείμενό τους καλύπτεται από άλλους φορείς και υπουργεία. «Δεν έχουμε πολυτέλεια» να κρατήσουμε μη απαραίτητους οργανισμούς, υπογράμμισε ο ίδιος. Ωστόσο, οι απολύσεις στο Δημόσιο δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στοχευμένων προσλήψεων, οι οποίες θα γίνονται αξιοκρατικά και μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο.