Την απόσυρση της διάταξης που καταργεί το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπιστώνοντας πως δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία προκειμένου να υπερψηφιστεί.

Η συγκεκριμένη διάταξη, που συμπεριλαμβανόταν στο νομοσχέδιο για την κατάργηση 23 φορέων του Δημοσίου, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων (εργοδοσίας και εργαζομένων), τις οποίες είχαν εκφράσει και κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης δήλωσε πως αποσύρει το επίμαχο άρθρο 8, «με τη δέσμευση πως θα υπάρξει επαναξιολόγηση του ΕΙΑΕΔ στο πλαίσιο της αξιολόγησης του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να επανακατατεθεί σχετική διάταξη το συντομότερο δυνατόν, και αφού θα έχει ολοκληρωθεί άλλη μία εργασία αξιολόγησης για ένα Ινστιτούτο, που επιτελεί έναν ρόλο που κάλλιστα μπορεί να καλυφθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και απ’ τον ΟΕΑΔ».