Εκτίναξη των ελλειμμάτων προβλέπει το διεθνές Γραφείο Εργασίας, αντιδράσεις από το υπουργείο Απασχόλησης Δραστικό περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των παροχών υγείας, έλεγχο των δαπανών και αξιοποίηση των σύγχρονων λογιστικών πρακτικών για τον ουσιαστικό έλεγχο των ασφαλιστικών φορέων, πρότεινε η εθνική Αναλογιστική Αρχή στην Ειδική Έκθεση που κατέθεσε στη Βουλή τον περασμένο Αύγουστο για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών Ταμείων.

Η έκθεση την οποία υπογράφει ο αντιπρόεδρος της Αρχής, αναλογιστής Μ. Βαμβακάς, κατατέθηκε μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου και στα συμπεράσματά της καταδεικνύεται η πλήρης διάσταση υπουργείου – αναλογιστών για το τι θα έπρεπε να θεωρείται ως μεταρρύθμιση του συστήματος.

Βασιζόμενη και στα πορίσματα των αναλογιστικών μελετών από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η Αρχή, που παραμένει χωρίς πρόεδρο από τον περασμένο Ιανουάριο, επιμένει -με την έκθεσή της- πως χρειάζεται να διαμορφωθεί στρατηγική, να σχεδιαστούν όλα τα βήματα και να δρομολογηθούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις επεμβάσεων στο ασφαλιστικό. Επίσης, προτείνει τη σύσταση τεχνοκρατικού οργάνου συντονισμού των μεταρρυθμιστικών επεμβάσεων, δημιουργία ειδικού αποθεματικού, καθορισμό ενιαίας μεθόδου υπολογισμού των συντάξεων και θέσπιση γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με τις αναγκαίες αιτιολογημένες εξαιρέσεις.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις απορρέουν από τα συμπεράσματα του ΔΓΕ για τα προβλήματα του ασφαλιστικού. Σύμφωνα με τα τελικά κείμενα των μελετών, το έτος 2055 τα ελλείμματα του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και των συντάξεων του Δημοσίου, αθροιστικά, θα αναλογούν στο 13,84% του ΑΕΠ από το 4,35% που ήταν το 2005.