Αντιλαμβανόμενες τον σημαίνοντα και καθοριστικό ρόλο που επιτελούν στην κοινωνία, οι εταιρείες μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, απλώς επιλέγοντας… το καλό.

Η καλοσύνη είναι η μόνη επένδυση που δεν αποτυγχάνει ποτέ», έγραφε ο Αμερικανός Henry David Thoreau, κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής του σε μία καλύβα στο δάσος, γέννημα της οποίας ήταν το σπουδαίο έργο «Walden – Ζωή Κοντά στη Φύση». Η εν λόγω διαπίστωση λαμβάνει τον χαρακτήρα νομοτέλειας και δύσκολα μπορεί κανείς να αντικρούσει τον φυσιοδίφη – τουλάχιστον χωρίς να επικαλεστεί την τύχη. Αντί της εναντίωσης, λοιπόν, μία καλύτερη επιλογή είναι να αποδεχτεί την αλήθεια της φράσης και να την ενσωματώσει σε ό,τι κάνει.

Η αξία της ΕΚΕ
Στον αστερισμό της ύστερης νεωτερικότητας, σε ένα περιβάλλον που μεταλλάσσεται διαρκώς και με ραγδαίους ρυθμούς, η επιλογή της καλοσύνης ως επιχειρηματική τακτική αποτελεί μία σίγουρη επένδυση με σημαντικά οφέλη σε όλους τους τομείς -πρωτίστως, δε, σε αυτούς που δύσκολα ποσοτικοποιούνται. Ουσιαστική έκφραση της καλοσύνης αποτελεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, οι εταιρείες αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον υπεύθυνο ρόλο τους στην κοινωνική ανάπτυξη, και συνδιαλέγονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βασικότερο, ίσως, τα ίδια τα ταλέντα τους. Στα καθ’ ημάς, λοιπόν, η καλοσύνη – ως υλοποιείται μέσω της ΕΚΕ – μπορεί να αποτελέσει ένα καθοριστικής σημασίας εργαλείο σε ένα φλέγον και δυσεπίλυτο ζήτημα που οξύνθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, διάστημα που καθορίστηκε από την πανδημία του COVID-19. Το ζήτημα της διατήρησης (retaining) και προσέλκυσης (attracting) ταλαντούχων εργαζομένων.

Ο ρόλος της ΕΚΕ στον «πόλεμο των ταλέντων»
Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν την επιθυμία των εργαζομένων να μοιράζονται τις ίδιες αξίες με τους οργανισμούς στους οποίους ανήκουν. Επιθυμούν να εργάζονται για Ομίλους που προσφέρουν, που δημιουργούν υπεραξία για την κοινωνία, που επιλέγουν δράσεις με θετικό πρόσημο. Ποιος δεν αισθάνεται περήφανος όταν εργάζεται για μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, τον άνθρωπο, τον πολιτισμό; Όταν βλέπει ότι σκοποί ανώτεροι του κέρδους κατευθύνουν ορισμένες από τις επιλογές της εταιρείας, μέλη της οποίας αισθάνονται; Λαμβάνοντας αυτό ως δεδομένο, είναι πρόδηλο πως η κατάρτιση πολιτικών ΕΚΕ μπορεί να προσφέρει επιπλέον κίνητρο στους εργαζομένους, καθώς αναγνωρίζουν εαυτούς ως αναπόσπαστα μέλη του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι.

Ακαδημαϊκά ερευνητικά άρθρα επιβεβαιώνουν, επίσης, αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε: η αντίληψη των εργαζομένων για την ΕΚΕ επηρεάζει, αν όχι καθορίζει, την ταυτότητα ενός Οργανισμού, το πως αυτός εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Έχει ουσιαστική επίδραση στην εικόνα και τη φήμη μιας εταιρείας. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΚΕ λειτουργεί και ως μία υποσχετική προς τα ταλέντα που βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής του επόμενου επαγγελματικού βήματός τους. Στη λίστα τους, με τα συν και τα πλην, η ΕΚΕ βαρύνει ιδιαίτερα. Στον «αγώνα ταλέντων» («war for talent») οι εταιρείες που επιλέγουν το καλό, κατοχυρώνουν ένα συγκριτικό προβάδισμα.

Φυσικά, η κατάρτιση πολιτικών ΕΚΕ δεν μπορεί να αποτελεί πανάκεια. Σίγουρα, όμως, έρχεται να προστεθεί σε όλα όσα δίνουν χαρά στους εργαζομένους μιας εταιρείας, Ιδίως, δε, όταν οι επιχειρήσεις αφουγκράζονται τις επιθυμίες και τις ανησυχίες των στελεχών τους και τις τοποθετούν στο επίκεντρο. Η ανθρώπινη ενσυναίσθηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Και η σύνδεση που αισθάνεται κανείς όταν οι αξίες του εναρμονίζονται και ευθυγραμμίζονται με αυτές του οργανισμού στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά.

Η ομορφιά των πολιτικών ΕΚΕ είναι ότι όλοι κερδίζουν. Είναι η πραγμάτωση της διαπίστωσης του Thoreau, ότι η επένδυση στην καλοσύνη πάντα αποφέρει καρπούς (όταν μιλάμε, δε, για ΕΚΕ, ακόμα και κυριολεκτικά). Για την κοινωνία, τους πολίτες, αλλά και τις εταιρείες που επιλέγουν να κάνουν το καλό!