Η σημερινή κατάσταση ως προς τη χαμηλή συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αύξηση της συμμετοχής αυτής, καθώς και οι εμπειρίες των κρατών-μελών και των ίδιων των επιχειρήσεων σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθούν και τα αποτελέσματά τους, συζητήθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενόψει της επεξεργασίας της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με τη μεθοδολογία για την προβλεπόμενη σταδιακή εισαγωγή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, δηλαδή με την ψήφιση ρυθμιστικής οδηγίας είτε με αυτορρύθμιση της αγοράς.

Οι διοργανωτές σε συνεργασία με την MRB Hellas διεξήγαγαν έρευνα για να καταγράψουν τις απόψεις των επιχειρήσεων για τη θέση των γυναικών στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Σύμφωνα με την έρευνα στις θετικές επισημάνσεις συνοψίζονται τα εξής: α) Συντριπτικά ποσοστά αποδοχής (μεγαλύτερη από 90%) της Ισόρροπης/Μεγαλύτερης παρουσίας των Γυναικών στα ΔΣ ως γενική ιδέα, β) ιδιαίτερα υψηλό (78,2%) το ποσοστό οφέλους για τις επιχειρήσεις από την Ισόρροπη/Μεγαλύτερη παρουσία των Γυναικών στα ΔΣ ως γενική ιδέα με τα κυριότερα οφέλη να είναι το «ομαδικό πνεύμα στη Διοίκηση» και η «Εκπροσώπηση Διαφορετικών Απόψεων».