Έρευνα για τις επιπτώσεις του Covid 19 στην εργασιακή ζωή της Ελλάδας διεξήγαγε, από τις 6 με 21 Απριλίου του 2020, το kariera.gr , με συνολικό δείγμα 8.581 άτομα, σύμφωνα με την οποία, οι 6 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν πως δεν εργάζονται αυτήν την περίοδο είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και το 68,3% ότι η εργασία του έχει επηρεαστεί αρκετά έως πολύ από τον Covid 19.

Αναλυτικότερα, ο 1 στους 2 έχει σκεφτεί την επαγγελματική του στροφή, οι 6 στους 10 έκαναν ενέργειες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και το 13,62% όσων εργάζονται έχει ενταχθεί σε πλαίσιο μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας με την αντίστοιχη μείωση απολαβών. Επιπλέον, το 45,28% όσων εργάζονταν συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά του με φυσική παρουσία, το 28% όσων εργάζονταν από το σπίτι δεν έλαβε σαφείς οδηγίες για το πλαίσιο τηλεργασίας από τον εργοδότη του και ο 1 στους 5 δεν έλαβε καμία παροχή για εργασία από το σπίτι, ενώ οι 8 στους 10 δε θα αποδέχονταν την καταγραφή της εργασίας τους από τον εργοδότη με χρήση webcam.

Επίσης, το 47,8% δηλώνει πως η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει δουλεύοντας από το σπίτι είναι οι περισπάσεις, με τον 1 στους 3 να μην αντιμετωπίζει δυσκολία στην εργασία από το σπίτι, τους 4 στους 10 που εργάζονται από το σπίτι να φοβούνται πως πρέπει να αποδεικνύουν περισσότερο ότι δουλεύουν και τους 4 στους 10 που πηγαίνουν με φυσική παρουσία στην εργασία τους να φοβούνται για τυχόν διασπορά του ιού. Σημειώνεται, τέλος, ότι πάνω από τους 7 στους 10 που δεν εργάζονται αυτή την περίοδο, αναζητούν ενεργά εργασία και ότι 1 στους 3 δηλώνει αρκετά ή πολύ αισιόδοξος ότι μετά τη λήξη του «συναγερμού» θα έχει ψηφιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά ο τρόπος εργασίας.