Την ανάγκη τους για μεγαλύτερο μισθό εκφράζουν 7 στους 10 εργαζόμενους στην ελληνική αγορά εργασίας μέσω της έρευνας «Μισθός και επιπλέον παροχές» του kariera.gr.

Ειδικότερα, το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα προτιμούσε υψηλότερες αμοιβές και όχι επιπλέον παροχές τις οποίες θα επέλεγε μόλις το 29%. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτει πάντως ότι το 62% του δείγματος λαμβάνει από την εταιρεία του και μισθό και, έξτρα παροχές σε αντίθεση με το 38% που παίρνει μόνο την αμοιβή του.

Οι παροχές που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους είναι κυρίως εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, εκπαίδευση (σεμινάρια, μεταπτυχιακά), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ποσοστό, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δυνατότητα εργασίας από το σπίτι και laptop.

Για την ακρίβεια, κατά κύριο λόγο, το 46% του προσωπικού λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το 35% εκπαιδευτικά προγράμματα, το 34% εταιρικό κινητό τηλέφωνο, το 22% εταιρικό αυτοκίνητο, το 15% μπορεί να εργάζεται από το σπίτι και το 8% συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Παρόλα αυτά, στην ερώτηση ποιες παροχές οι εργαζόμενοι θεωρούν σημαντικές, η κατάταξη έχει ως εξής: Στην πρώτη θέση η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ποσοστό 68%, στη δεύτερη η εκπαίδευση σε ποσοστό 57%, στην τρίτη θέση το εταιρικό αυτοκίνητο και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε ποσοστό 42%, στην τέταρτη θέση η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, στην πέμπτη θέση το εταιρικό κινητό τηλέφωνο και στην έκτη το laptop.

Ωστόσο, παρόλο που η εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βρίσκονται πρώτες στη λίστα προτιμήσεων των στελεχών και υπαλλήλων μόλις το 38% κάνει συχνά ή πολύ συχνά χρήση και της πρώτης παροχής και μόλις το 24% κάνει χρήση της δεύτερης παροχής.

Στην ουσία η έρευνα αποτυπώνει την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει στην ελληνική αγορά εργασίας οι περικοπές μισθών. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι βασική προτεραιότητα, αυτή τη στιγμή, για τη μεγαλύτερη μερίδα των στελεχών και των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα είναι οι υψηλότερες αμοιβές και σε δεύτερη μοίρα έρχονται οι παροχές, οι οποίες για μεγάλο ποσοστό θεωρούνται στην παρούσα φάση «πολυτέλειες».

Η έρευνα διεξήχθη από το kariera.gr, ηλεκτρονικά, το διάστημα από 11-25 Μαΐου με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας 235 ατόμων άνω των 18 ετών που εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση στην Ελλάδα, εκ των οποίων 6 στους 10 ανήκουν στη μεσαία βαθμίδα εργασίας και μόλις 1 στους 10 στην υψηλότερη βαθμίδα εργασίας.