Την τρίτη Έρευνα Πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής Ταλέντων υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία, για πρώτη φορά, με το kariera.gr.

Στόχος της εν λόγω έρευνας είναι να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στην Eλληνική αγορά σχετικά με τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού για το 2023, ειδικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Εκτός από το να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που ήδη επιχειρούνται, στόχος επίσης είναι να εντοπιστούν ενδιαφέρουσες τάσεις για την εξέλιξη των συγκεκριμένων τομέων του Ανθρώπινου Δυναμικού στο μέλλον.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα μπορεί να γίνει εδώ, ενώ επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ, Ιωάννης Νικολάου.