Έκθεση με τίτλο: «Πως ο COVID-19 άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε» δημοσίευσε η Kaspersky, σύμφωνα με την οποία η νέα «κανονικότητα» που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αρχίζει, πλέον, να επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

Συγκεκριμένα, το 31% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχουν αυξηθεί οι ώρες εργασίας του σε σύγκριση με το παρελθόν και το 46% ότι έχει αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνει σε προσωπικές δραστηριότητες. Επίσης, σε ό,τι σχετίζεται με την πληροφορική, η έκθεση αναφέρει ότι έχει γίνει πιο δύσκολο για τους εργαζομένους να διαχωρίζουν τις επαγγελματικές από τις προσωπικές τους δραστηριότητες, με το 51% των εργαζομένων να παραδέχονται ότι έχουν αρχίσει να παρακολουθούν περισσότερο πορνογραφικό περιεχόμενο από τότε που εργάζονται από το σπίτι, σε συσκευές που χρησιμοποιούν για εργασιακούς σκοπούς, με το 18% να χρησιμοποιεί ακόμη και συσκευές που τους παρέχονται από τους εργοδότες τους, ενώ το 33% παραδέχεται ότι παρακολουθεί πορνογραφικό περιεχόμενο σε προσωπικές του συσκευές που χρησιμοποιεί επίσης για εργασιακούς σκοπούς.

Επιπλέον, το 55% των εργαζομένων δηλώνει ότι διαβάζει περισσότερο ειδησεογραφικές ιστοσελίδες από ό, τι πριν την έναρξη της τηλεργασίας, με το 60% αυτής της δραστηριότητας να πραγματοποιείται σε συσκευές που χρησιμοποιούνται για εργασία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε «μολύνσεις» από κακόβουλο λογισμικό, αν δεν δώθει προσοχή στις πηγές και στους ιστότοπους που χρησιμοποιούνται.

Τέλος, το 42% των εργαζομένων χρησιμοποιούν προσωπικούς λογαριασμούς email για θέματα που σχετίζονται με την εργασία, με το 49% να παραδέχεται ότι η χρήση τους έχει αυξηθεί όταν εργάζονται από το σπίτι και το 38% να χρησιμοποιεί προσωπικούς messengers που δεν έχουν εγκριθεί από τα τμήματα πληροφορικής τους, με το 60% αυτών να το κάνει πιο συχνά στις νέες αυτές συνθήκες. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αυξάνουν τους πιθανούς κινδύνους για shadow IT, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών.