Στις περίπου 90.000 κενές θέσεις εργασίας στη Βιομηχανία σε τεχνικές ειδικότητες, οι οποίες κατατάσσουν την Ελλάδα 16η ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. αναφέρθηκε η Κατερίνα Δασκαλάκη, Διευθύντρια στον τομέα Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΒ, στο Future of Work Conference.

«Παρόμοια εικόνα υφίσταται στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, με πολυάριθμες κενές θέσεις εργασίας, περίπου 10.000 ετησίως, για τα επόμενα 3-5 χρόνια» επισήμανε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, η ίδια σχολίασε πως «παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η απορρόφηση είναι πολύ μικρή σε τομείς υψηλής ψηφιακής έντασης», ενώ παρότι, όπως είπε, στην Ελλάδα ένα περίπου 30% παίρνει πτυχίο STEM, «το ποσοστό των απασχολουμένων σε τομείς υψηλής ψηφιακής έντασης (κατασκευή εξοπλισμού, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, χρηματοπιστωτικός τομέας) είναι πολύ μικρό, γεγονός που συνέτεινε κυρίως στο φαινόμενο του brain drain».

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την Κ. Δασκαλάκη, οφείλεται κυρίως στο χαμηλό βαθμό διείσδυσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή και στην μη ετοιμότητα συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους. «Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οι εργαζόμενοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για τις υπάρχουσες αλλά και για τις νέες θέσεις εργασίας. Είτε γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε γιατί πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτές τις ειδικότητες και δεξιότητες.

Ο μετασχηματισμός του μοντέλου της αγοράς εργασίας συνεπώς αποτελεί μονόδρομο γιατί οι αλλαγές είναι ριζικές», τόνισε η ομιλήτρια και εστίασε στην ανάγκη μείωσης της υψηλής φορολόγησης της εργασίας και του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, αλλά και για μία νέα προσέγγιση στην οργάνωση της εργασίας, με στόχο την άρση αγκυλώσεων και στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας. Τέλος, αναφέρθηκε στους δύο βασικούς στόχους του ΣΕΒ για το 2030, δηλαδή την ανάπτυξη κουλτούρας ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης και την ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις.