Η πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν μειώσει τον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης αποκαλύπτει έρευνα που υλοποίησαν ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού, το PeopleMatters και η Happy Creations στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2009.

Στην μελέτη, όπου συμμετείχαν 71 εταιρείες, διερευνήθηκαν οι πιθανές αλλαγές σε σχέση με τη θεματολογία και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και στις πιθανές μεταβολές του training budget.

Το 62,5% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν ήδη μειώσει τα budget εκπαίδευσης ενώ το 31% τα έχει αυξήσει έστω και κατά ένα μικρό ποσοστό. Το 40% των εταιρειών που έχουν αυξήσει το budget το έχουν αυξήσει κατά 16-30%. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά αυτών που έχουν μειώσει όμως το budget.

Οι βασικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες για το 2009-2010 σύμφωνα με την έρευνα είναι οι εξής : Sales (60%), Customer Service (46.7%), Team work (33.3%), HR issues (30%), Motivation (26.7%), Innovation (23.3%), Finance & Accounting (20%), Marketing (20%).

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το αν το training budget βασίζεται στους στόχους της εταιρείας ή σε ατομικές ανάγκες, το 82,3% απάντησε ότι βασίζεται σε συνδυασμό των 2, το 16,7% σε ατομικές ανάγκες ενώ μόλις 1% των συμμετεχόντων απάντησε ότι βασίζει το budget αποκλειστικά σε εταιρικούς στόχους.