Κατακόρυφη πτώση 16 μονάδων παρουσίασε ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2010 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School.

Ο Δείκτης συνεχίζει για 4ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (78,4), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Ανάμεσα στα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι:
-το 40% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου ενώ μόνο το 17,7% θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.

-το 23,1% των εταιρειών δεν έδωσε καθόλου αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 40,3% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 11% θα δώσει αυξήσεις πάνω από 3%.

-το 47,5% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο κατά 7 μονάδες συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (40,2%).

-τους τελευταίους 6 μήνες, το 43% των εταιρειών έχει ήδη μειώσει τα μπόνους ενώ το 35,7% και 37,1% έχει μειώσει την επένδυση σε εκπαίδευση τόσο για τη μεγάλη μερίδα του προσωπικού όσο και για τα διευθυντικά στελέχη. Και για τους επόμενους 6 μήνες αναμένεται αύξηση του ποσοστού των εταιρειών που θα μειώσουν την εκπαίδευση των εργαζομένων τους (42,1%).

-Άνοδο στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο (κυρίως εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), τον τραπεζικό και των μεταφορών/ logistics. Στον κλάδο της εκπαίδευσης οι προσδοκίες ανόδου είναι μηδενικές ενώ η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας δείχνουν αρκετά απαισιόδοξες. Ο φαρμακευτικός κλάδος σημείωσε κατακόρυφη πτώση στις προσλήψεις ενώ πτώση παρουσίασε και ο κλάδος της πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών.

– Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν η εσωτερική αναζήτηση, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων επαφών (από στόμα σε στόμα). Το 54,8% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 26,1% των εταιρειών χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και κέντρα αξιολόγησης.

– Για να αντιμετωπίσει την κρίση μία στις δύο εταιρείες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εσωτερικής επικοινωνίας, αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία όπως newsletters, blogs κ.ά. Το 42,5% των εταιρειών έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς επιβράβευσης του προσωπικού όπως και διαδικασίες συλλογής καινοτόμων ιδεών (39,4%), ενώ το 40,3% έχει αντικαταστήσει ήδη τα ταξίδια με συστήματα video conferencing. Είναι σημαντικό ότι οι εταιρείες προσπαθούν να επενδύσουν στην καινοτομία και την κινητοποίηση των εργαζομένων τους ενώ 1 στις 5 σκοπεύει να υλοποιήσει πρακτικές οι οποίες απαλλάσσουν φορολογικά τον εργοδότη και προσανατολίζεται σε λύσεις εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με τη χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους 6 μήνες στην Ελλάδα. Ο 2ος κύκλος (2ο εξάμηνο) του 2010 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2010 με την υποστήριξη της SQLearn και χορηγό της ειδικής θεματολογίας με θέμα «Επιτυχημένες Πρακτικές Αντιμετώπισης της Οικονομικής Κρίσης» τη Eurobank Business Services.

Η συλλογή στοιχείων για τον 1ο κύκλο (1ο εξάμηνο) του 2011 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/RCI/Pages/Reports.aspx.