Η τράπεζα Julius Baer ανακοίνωσε ότι καταργεί 1.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της απόφασής της να εξαγοράσει τη θυγατρική της Merrill Lynch που ειδικεύεται στη διαχείριση περιουσίας μη-Αμερικανών υπηκόων.

Η τράπεζα ανέφερε ότι θέλει να καταστήσει την πρώην θυγατρική της Bank of America πιο κερδοφόρο μέσω μιας «σημαντικής μείωσης» του λειτουργικού της κόστους, και μέσω της συγχώνευσης ορισμένων τμημάτων και επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι μειώσεις αυτές αντιστοιχούν στο 18% του συνολικού προσωπικού της Julius Baer μετά την εξαγορά, που ανέρχεται σε 5.700 ανθρώπους.