Από τον Οκτώβριο θα υλοποιηθούν 293 προγράμματα «Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται να επωφεληθούν από αυτά 7500 άνεργοι.

Τα προγράμματα αφορούν σε επαγγέλματα της «πράσινης οικονομίας» που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και στα πιστοποιημένα ΚΕΚ ή να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Η επιμόρφωση θα συνδεθεί με την πρακτική άσκηση στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013, ενώ προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Νέοι/ες
• Γυναίκες
• Μακροχρόνια άνεργοι/ες
• Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
• Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης καλύπτει το 20%-50% του συνολικού χρόνου κατάρτισης, ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 50%-80% των ωρών κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες υποχρεωτικές ενότητες σχετικές με:
• Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, καθώς και
• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Η πρακτική άσκηση συνδέεται με υποχρεωτική πρόσληψη και πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που ανέλαβαν την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης. Αφορά στην πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον τρεις μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια.