Περισσότεροι από 31.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω από 4.100 εργοδότες από 26 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα Work Trends Study, που πραγματοποίησε η Adecco. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το LinkedIn παραμένει παγκοσμίως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για επαγγελματικούς σκοπούς, τόσο για τους εργοδότες (61%) όσο και για τους υποψηφίους (34%), ενώ το Facebook είναι το δίκτυο που προτιμούν οι χρήστες για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand.

Στην Ελλάδα αντίστοιχα, το LinkedIn είναι επίσης η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταξύ των υποψηφίων για επαγγελματικούς σκοπούς (36%), αλλά φαίνεται ότι αποτελεί και το δημοφιλέστερο δίκτυο για την κοινωνική τους δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν. ‘Έτσι, όταν ένας υποψήφιος είναι ενεργός σε ένα κοινωνικό δίκτυο, έχει 16% πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη, όταν όμως χρησιμοποιεί και τις πέντε κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus), οι πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη εκτοξεύονται στο 46%.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης ότι οι υποψήφιοι είναι πιο «ενεργοί» στη χρήση κινητών συσκευών συγκριτικά με τους εργοδότες: το 65% των ατόμων που αναζητούν εργασία συχνά ή μερικές φορές χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για την ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας (στην Ελλάδα το 54%), ενώ για τους εργοδότες το ποσοστό εκείνων που αναζητούν υποψηφίους ή επικοινωνούν το άνοιγμα κάποιας θέσης μέσω κινητής συσκευής είναι 41%. Τέλος, η έρευνα αποκάλυψε ότι η ευελιξία στον τόπο εργασίας θα διαμορφώσει καθοριστικά τον τρόπο εργασίας στο μέλλον, με τους υποψηφίους να δηλώνουν πιο ανοιχτοί στις λύσεις που παρέχει το smartworking.