Η Abbott Ελλάς, έχει πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στο χώρο της Υγείας και βασίζει την επιτυχία της στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Εταιρείας μας τόσο διεθνώς όσο και τοπικά, είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεργατών της. Έχοντας κατανοήσει τη σημασία αυτής της διάστασης ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων της αγοράς η Εταιρεία μας αξιολογεί τα αποτελέσματα της συμμετοχής της στην έρευνα σαν μια ευκαιρία βελτίωσης.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον παράγοντα άνθρωπο που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο διαφοροποίησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Η επικοινωνία με τους εργαζομένους είναι άμεση καθημερινά. Η ανώτατη διοίκηση προωθεί την άμεση και ανοικτή συζήτηση με τους εργαζομένους. Μέσω ειδικών ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τόσο μέλη της διοίκησης όσο και εργαζόμενοι προτείνονται λύσεις για βελτίωση πρακτικών και λειτουργιών της Εταιρείας ενώ στη συνέχεια η διοίκηση δεσμεύεται να υλοποιήσει τις προτάσεις. Τα έργα βελτίωσης που προκύπτουν από τη συζήτηση εξειδικεύονται σε ατομικούς στόχους των ανώτερων στελεχών και από το βαθμό επίτευξής τους εξαρτάται ένα μέρος των μεταβλητών αποδοχών τους.

Στους εργαζομένους παρέχονται δυνατότητες εκπαίδευσης και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετοχής τους σε διεθνή projects της Εταιρείας και international assignments.

Στην Abbott Ελλάς υπάρχουν θεσμοθετημένες επιβραβεύσεις της εξαιρετικής απόδοσης και της παραπάνω προσπάθειας, πέραν των συμβατικών μορφών που προκύπτουν από τα merit increases για όλους τους εργαζομένους ή τα bonuses και incentives για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων που είναι το αποτέλεσμα της ανασκόπησης της απόδοσης και ανάπτυξής τους. Οι επιβραβεύσεις αυτές διακρίνονται σε γενικές που αφορούν σε όλους τους εργαζομένους και σε ειδικές που αφορούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες μέσα στην Εταιρεία.

H επιχείρηση δείχνει το σεβασμό της για το άτομο ως άνθρωπο και όχι μόνο ως εργαζόμενο. Έτσι, διοργανώνει εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων, χορηγεί δώρα και ταξίδια κατά τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων των καλοκαιρινών διακοπών, παρέχει πρόσθετο πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει και τα προστατευόμενα μέλη, πρόσθετο συνταξιοδοτικό προγράμμα, καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών κατά τη διάρκεια ασθένειας ή τοκετού, επιβραβεύει τις πολυετίες με δώρα ή χρηματικό ποσό, βοηθά σημαντικά τους εργαζομένους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του κοινωφελούς Ιδρύματος Clara Abbott Foundation, ενώ επίσης προσφέρει υποτροφίες σε παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Εταιρεία μας προσφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά στους εργαζομένους της δώρο στις περιπτώσεις γάμου, γέννησης παιδιού και πολυετιών. Παράλληλα, παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους εργαζομένους της και τα μέλη της οικογένείας τους σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Με συχνή περιοδικότητα η Εταιρεία διοργανώνει εκδρομές και διάφορες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό κυρίως για τους εργαζομένους στα Τμήματα Πωλήσεων και Marketing, αλλά και για τους υπολοίπους συναδέλφους. Παρέχει ημέρες αργιών στους εργαζομένους πέραν από αυτές που δικαιούνται από το νόμο. Επίσης, δίδεται έκπτωση (15%) στην αγορά μετοχών της Εταιρείας στη χαμηλότερη τιμή του κάθε εξαμήνου.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στην Εταιρεία για προαγωγή στελεχών καλύπτουν όλους τους εργαζομένους που διαθέτουν τα προσόντα, χωρίς το φύλο να υπεισέρχεται ως στοιχείο αξιολόγησης.

Η Abbott Ελλάς ακόμη και στις πολύ δύσκολες εποχές προσπαθεί να διατηρεί τις θέσεις εργασίας που υφίστανται και επιδιώκει να δίνει τη «δεύτερη ευκαιρία», και δυνατότητα βελτίωσης σε όσους εργαζομένους υστερούν σε απόδοση χωρίς να καταφεύγει στην εύκολη λύση του περιορισμού θέσεων εργασίας. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα σταθερότητας στους εργαζομένους και ενισχύει το «δέσιμο» με την Εταιρεία.

Το ιδιαίτερα ανθρώπινο, ζεστό και φιλικό κλίμα που επικρατεί στην Abbott Ελλάς, το πλαίσιο παροχών που εξασφαλίζει η Εταιρεία στους εργαζομένους και οι δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης, θεωρούμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν.

Ικανοποιημένοι από τη διάκρισή μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον παράγοντα άνθρωπο που θεωρούμε ότι αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο διαφοροποίησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου