Και το 2008 στην Hewlett-Packard Hellas πετύχαμε να προσφέρουμε ένα συναρπαστικό, αξιοκρατικό και υγιές περιβάλλον εργασίας, να δώσουμε ελκυστικά κίνητρα και αξιόλογες παροχές στους ανθρώπους μας.

Την επιτυχία αυτή την αποδίδουμε κυρίως στη συνέχιση των εταιρικών προγραμμάτων Talent Management, Career Development, Sales Excellence και Leadership Skills αλλά και σε νέες πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα:

 • Women Professionals Program: Το  πρόγραμμα παρέχει mentoring και δυνατότητες περαιτέρω εκπαίδευσης σε  γυναίκες υπαλλήλους της ΗΡ.
 • Πρόγραμμα διαδοχής και job rotation:. Με την έγκαιρη αναγνώριση των εναλλακτικών μελλοντικών θέσεων εργασίας για κάθε εργαζόμενο, το 2008 πάνω από 20 εργαζόμενοι προήχθησαν σε ανώτερες θέσεις και πάνω από 15 μετακινήθηκαν σε θέσεις με νέο αντικείμενο.
 • Φιλοσοφία «People Promise»:. Εφαρμογή σειράς προγραμμάτων με σκοπό την συστηματική ανάπτυξη των στελεχών (People Managers Training και  Career Development Workshops).

Στόχος μας το 2009, είναι να συνεχίσουμε να αξιολογούμε τα μηνύματα των εργαζομένων μας και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά με συνέπεια

Μια ακόμη περιοχή που επικεντρωθήκαμε ήταν η Αναγνώριση και Επιβράβευση των εργαζομένων. Συμπληρωματικά, στο ήδη πρωτοποριακό σύστημα αμοιβών και παροχών της ΗΡ, εφαρμόσαμε προγράμματα που επιβραβεύουν άμεσα την προσπάθεια των υπαλλήλων και τα αποτέλεσμα που έχουν επιτύχει. Ενδεικτικά:

 • Ε-awards: Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον Manager να επιβραβεύσει άμεσα τον εργαζόμενο για την απόδοσή του.
 • Service awards: Τα βραβεία αυτά δίνονται ως αναγνώριση των ετών που ένας εργαζόμενος έχει συνολικά υπηρετήσει στην εταιρία.
 • Winners Summit: Το κορυφαίο παγκόσμιο πρόγραμμα αναγνώρισης της ΗΡ που επιβραβεύει το top 4% των πωλητών της παγκοσμίως. Την περσινή χρονιά  συμμετείχαν 4 εργαζόμενοι από την ΗΡ Hellas.
 • Αchievers Club: Πρόγραμμα επιβράβευσης στόχων.

Τέλος, ασχοληθήκαμε έντονα με τη Συμμετοχικότητα (Engagement) και την Υποκίνηση (Motivation), σχεδιάζοντας ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα και προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

 • 25 Χρόνια ΗΡ Hellas. Για τα 25 έτη παρουσίας της στην Ελλάδα η εταιρεία φιλοξένησε τον Πρόεδρο και CEO, Mark Hurd, δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζόμενους να τον γνωρίσουν και να συνομιλήσουν μαζί του.
 • Τράπεζα Αίματος ΗΡ. Ιδρύθηκε Τράπεζα Αίματος ΗΡ η οποία είναι διαθέσιμη για όλους τους εργαζόμενους και τους συγγενείς 1ου βαθμού.
 • Junior Achievement – ΣΕΝ. Συνεργασία με τη μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική οργάνωση για την Επιχειρηματικότητα των Νέων (Junior Achievement – Young Enterprise:

1. HP Responsible Business. Εκπαιδεύθηκαν 40 μαθητές, 2. Eπιχειρηματικότητα Νέων. 14 στελέχη της HP Hellas εθελοντικά εκπαίδευσαν 293 παιδιά, εκ των οποίων 17 παιδιά προέρχονταν από το Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών & Βαρήκοων Αγ. Παρασκευής, 3. «Στη Σκιά ενός Στελέχους». Δύο μέλη της Διοικητικής ομάδας της ΗΡ Ελλάς δέχθηκαν εθελοντικά 4 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου με τους οποίους μοιράστηκαν μία επαγγελματική ημέρα.

 • Δενδροφύτευση – Συνεργασία στο εθελοντικό πρόγραμμα αναδάσωσης που υλοποίησε ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού.
 • Πρόγραμμα Αγορών Εργαζομένων. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την αγορά προϊόντων ΗΡ σε προνομιακές τιμές ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν την ποιότητα των προϊόντων ΗΡ στην καθημερινότητά τους.
 • Kung Fu Panda. Διοργανώθηκε για τους εργαζομένους της ΗΡ Hellas και τις οικογένειές τους avant premiere προβολή της ταινίας κινούμενων σχεδίων, στη δημιουργία της οποίας συνέβαλε με την τεχνολογία της.

Στόχος μας, το 2009, να συνεχίσουμε να εκτιμούμε και να αξιολογούμε τα μηνύματα των εργαζομένων μας και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά με συνέπεια και σύστημα, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας περισσότερα και βελτιωμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου