Η πρόσφατη διάκριση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στο πλαίσιο του διαγωνισμού "BEST WORKPLACES" αποτελεί επιβεβαίωση της μακρόχρονης ηγετικής παρουσίας στην ελληνική αγορά και ενισχύει το όραμά της, «να πρωτοπορεί και να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τα προϊόντα της όσο και για το έμπρακτο ενδιαφέρον της προς τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία».

Στη ΒΙΒΕΧΡΩΜ οι άνθρωποί της αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικός στόχος της ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι να εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που να παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας, την ανοιχτή επικοινωνία και την εξέλιξη των εργαζομένων της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα προγράμματα που εφαρμόζει η εταιρεία:

Η διάκριση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ αποτελεί επιβεβαίωση της μακρόχρονης ηγετικής παρουσίας στην ελληνική αγορά και ενισχύει το όραμά της

  • Πιστοποιημένο σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801.
  • Πρόγραμμα Αξιολόγησης «Απόδοσης και Ανάπτυξης», το οποίο εστιάζει στο συνεχή διάλογο εργαζομένου/προϊσταμένου, ώστε να προσδιορίζεται και να σχεδιάζεται η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.
  • Πρόγραμμα συνεχούς Βελτίωσης “Από το καλό στο καλύτερο” που περιλαμβάνει: i. Έρευνες μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων που χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη βελτίωση συγκεκριμένων περιοχών που υποδεικνύουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καθώς επίσης και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών πρακτικών, ii. Επιβράβευση προτάσεων των εργαζομένων, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση.

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, για τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, έχει κατακτήσει σειρά βραβείων και διακρίσεων όπως: το βραβείο για την Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης ολικής ποιότητας από το ΕΒΕΑ (2006), τις διακρίσεις στα “Committed to Excellence”(2007), και “Recognized for Excellence” (2008), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό μοντέλο EFQM καθώς επίσης και το Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (2008).

Η συνεχής επιτυχία της Εταιρείας οφείλεται στο υψηλό επίπεδο των ανθρώπων της και στην προσήλωσή τους στις Εταιρικές Αξίες:

  • Εστιάζουμε στο Μέλλον των Πελατών μας.
  • Υιοθετούμε την  επιχειρηματική σκέψη.
  • Αναπτύσσουμε τα Ταλέντα των Ανθρώπων μας.
  • Έχουμε το Θάρρος και την Περιέργεια να ρωτάμε.
  • Δρούμε με Ακεραιότητα και Υπευθυνότητα.

Αυτές οι αξίες αποτελούν καθημερινή πράξη για όλους.

Η νέα δέσμευση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και του ομίλου AkzoNobel, στον οποίο ανήκει είναι: «Οι απαντήσεις του Αύριο, Σήμερα» και αποτελεί τον οδηγό για τη διαμόρφωση της Εταιρικής πολιτικής της και την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου