Η βράβευση της Marfin Egnatia Bank στο διαγωνισμό The Best Places to Work, έχει μια μοναδικότητα. Η Τράπεζά μας είναι η μοναδική επιχείρηση ανάμεσα σε όσες βραβεύτηκαν που προέκυψε από τη συγχώνευση τριών τραπεζών!

 Το δυναμικό μας προήλθε από τρεις τράπεζες στις οποίες επικρατούσαν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανθρώπινου δυναμικού και οι διαδικασίες της συγχώνευσης αποτέλεσαν μια πρωτότυπη πρόκληση, αλλά δεν ήταν η μόνη!

Την τελευταία τριετία διακριθήκαμε σε μια συλλογική υπερπροσπάθεια που περιλάμβανε συγχώνευση τριών τραπεζών, αλματώδη ανάπτυξη του Ομίλου και όπως φαίνεται από τη βράβευσή μας και την διαμόρφωση ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Τράπεζά μας είναι η μοναδική επιχείρηση ανάμεσα σε όσες βραβεύτηκαν που προέκυψε από τη συγχώνευση τριών τραπεζών!

Για τους λόγους αυτούς, η βράβευσή μας στο διαγωνισμό The Best Places to Work, έχει για όλους εμάς ιδιαίτερη σημασία. Μας γεμίζει με υπερηφάνεια, επειδή αποτελεί αναγνώριση μιας δύσκολης και συστηματικής προσπάθειας. Δείχνει ότι πετύχαμε να καλύψουμε τους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας αλλά, ταυτόχρονα, καταφέραμε κάτι που ενδεχομένως είναι ακόμα σπουδαιότερο. Πετύχαμε τους στόχους μας διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα ήθελαν να εργάζονται πολλοί. Χωρίς το συνδυασμό αυτό της διπλής επιτυχίας, η προσπάθειά μας θα ήταν ανολοκλήρωτη. Αν δεν είχαμε καταφέρει να πραγματοποιήσουμε την αλματώδη ανάπτυξη, δεν θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον. Αν δε φροντίζαμε να διαμορφώσουμε ένα αξιοζήλευτο εργασιακό καθεστώς η επιτυχία των στόχων θα έμοιαζε κολοβή.

Η μεγαλύτερη επιτυχία μας είναι η δυνατότητα του Ομίλου να συνδυάζει στόχους, να επιδιώκουμε την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία ταυτόχρονα με το φιλικό περιβάλλον εργασίας, όπως διαμορφώνεται από την αξιοκρατία και τη δίκαιη ανταμοιβή.

Είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι οι επιδόσεις μας στον κρίσιμο τομέα του εργασιακού περιβάλλοντος διαπιστώνονται από διεθνή φορέα κύρους που ειδικεύεται στα θέματα αυτά. Ακόμα σημαντικότερο όμως, είναι ότι οι επιδόσεις κάθε οργανισμού προκύπτουν από τη γνώμη των ίδιων των ενδιαφερόμενων! Μόνον όσοι εργάζονται σε μια επιχείρηση, μπορούν να έχουν γνώμη για τις συνθήκες εργασίας.

Με την αναγνώριση αυτή, οι ίδιοι οι συνεργάτες μας εκπέμπουν ένα σημαντικό σήμα. Σήμα αλληλεγγύης προς εργαζόμενους σε άλλες επιχειρήσεις που δείχνει ότι υπάρχει τρόπος για φιλικό περιβάλλον εργασίας σε συνθήκες υψηλής παραγωγικότητας. Σήμα αισιοδοξίας προς την Κοινωνία που φανερώνει ένα ρεαλιστικό πείραμα αποτελεσματικότητας και αξιοκρατίας.

Η βράβευση επιχειρήσεων με καλό εργασιακό περιβάλλον είναι κι ένα υπόδειγμα αισιοδοξίας και δυναμισμού ότι ακόμα και τώρα, μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, υπάρχουν εταιρείες που καταβάλλουν μιαν αθόρυβη καθημερινή και σκληρή προσπάθεια που συνδυάζει αρχές που χρειαζόμαστε. Μια προσπάθεια που επιδιώκει την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα, την ευαισθησία για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων με την επιδίωξη για καλύτερα αποτελέσματα. Οι στόχοι αυτοί όσο κι αν φαίνονται αντιφατικοί, στην πραγματικότητα είναι συμπληρωματικοί. Μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση και αφοσίωση στην αποστολή της επιχείρησης. Άλλωστε, σε αντίθεση με ότι πολλοί νομίζουν, η αποστολή της Τράπεζας δεν είναι παραλαμβάνει καταθέσεις και να δίνει δάνεια. Αυτή είναι η τεχνική πλευρά της λειτουργίας μιας τράπεζας.

Εμείς πιστεύουμε ότι αποστολή της τράπεζας είναι να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εξασφαλίζουν το μέλλον τους φροντίζοντας την αποταμίευσή τους. Αποστολή της Τράπεζας είναι να παρέχει στους ανθρώπους τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους, να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους. Αυτή είναι η αποστολή της Τράπεζας και ο καλύτερος τρόπος να πετύχουμε είναι να έχουμε μαζί μας ανθρώπους που αισθάνονται προνομιούχοι. Έχουμε το προνόμιο να μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες.

Στην Marfin Egnatia Bank, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), θέλουμε να είμαστε μία από τις καλύτερες εταιρείες για εργασία και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι χρειάζεται για να διατηρήσουμε την διάκριση αυτή.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου