Η διάκριση της Deloitte στην έρευνα Best Workplaces 2009, επιβεβαιώνει την αρχή στην οποία στηρίζονται όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας μας: Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας και η επιτυχία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και την επιτυχία των στελεχών μας.

Το όραμά μας είναι «να είμαστε πρότυπο υπεροχής» και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να το μεταδίδουμε στους ανθρώπους μας. Αυτό το όραμα υλοποιείται μέσα από την αναγνώριση της Deloitte ως η εταιρεία που απολαμβάνει το σεβασμό της ευρύτερης κοινότητας όπου δραστηριοποιείται, αποτελώντας την πρώτη επιλογή των πιο ταλαντούχων ανθρώπων και των πιο περιζήτητων πελατών στην παγκόσμια αγορά.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε και να συντηρούμε ένα περιβάλλον, όπου οι άνθρωποί μας εξελίσσονται διαρκώς

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε και να συντηρούμε ένα περιβάλλον, όπου οι άνθρωποί μας πετυχαίνουν τους στόχους τους και εξελίσσονται διαρκώς. Για να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον στόχο, στηρίζουμε τους ανθρώπους μας και τη συνεχή εξέλιξή τους μέσα από την εφαρμογή ενός συνόλου πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου που συνδυάζει:

– Τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία, την εμπειρία για την αγορά, τους διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τη μεθοδολογία που μοιραζόμαστε στο παγκόσμιο δίκτυο της Deloitte.

– Την αφοσίωση στις αρχές και στον κώδικα ηθικής. Στη Deloitte θεωρούμε ότι όσο πιο ορατές γίνονται οι ηθικές αξίες που μας διέπουν, όπως η διαφάνεια, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε ως εταιρεία και ως δίκτυο.

– Τη δύναμη από την πολιτισμική διαφοροποίηση και την εφαρμογή της διαπολιτισμικής στρατηγικής μας. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες και καλλιεργούμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες ανθρώπων.

– Την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής αμοιβών και ανέλιξης για τους ανθρώπους μας μέσα στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής ίσων ευκαιριών.

– Την αναγνώριση της ευθύνης προς την κοινωνία. Θεωρούμε σημαντικό το ρόλο μας στην κοινωνία και υποστηρίζουμε την προσφορά στις κοινότητες όπου λειτουργούμε.

– Την εκμετάλλευση του «προγράμματος διακίνησης ταλέντου», ως ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης που παρέχει ευκαιρίες στα στελέχη μας να εργαστούν σε άλλες εταιρείες του παγκόσμιου δικτύου μας με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και εμπειριών τους, αλλά και την διακίνηση της γνώσης ανάμεσα στις εταιρείες του δικτύου.

– Την εφαρμογή διαύλων αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα από:

  • ετήσιες έρευνες για το βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού και την εφαρμογή του κώδικα ηθικής,
  • την ανάθεση Counselor για την παροχή συμβουλών, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία των αιτημάτων των συμβουλευόμενων προς τη Διοίκηση,
  • την έκδοση 3μηνιαίου εσωτερικού ενημερωτικού δελτίου,
  • τη διάθεση ενός ανώνυμου καναλιού γραπτής επικοινωνίας με τη Διοίκηση.

– Τη στήριξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσα από το σχηματισμό αθλητικών ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ιστιοπλοΐας, και την οργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

Η διάκριση της Deloitte στην έρευνα Best Workplaces 2009, επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί μας νιώθουν υπερήφανοι που εργάζονται στην εταιρεία μας, σε ένα περιβάλλον όπου αναγνωρίζουν τη δέσμευση της Διοίκησης προς το ήθος, την τιμιότητα, τις ίσες ευκαιρίες και τη συνεχή εξέλιξή τους. Η διάκριση αυτή, μας επιβραβεύει αλλά ταυτόχρονα μας δεσμεύει σε μια ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού μας περιβάλλοντος.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου