Η Εταιρεία ΨΗΜΙΤΗ ΑΕ δραστηριοποιείται από το 1958 στον τομέα της διάθεσης ιατρικών προϊόντων για την διάγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Αποστολή και όραμα μας είναι η συνεισφορά στην ανακούφιση του πόνου, στην επιμήκυνση και βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, με ήθος, ποιότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Τελικοί αποδέκτες των προϊόντων μας είναι οι ασθενείς που ουδέποτε γνωρίζουν πόσοι πόροι, κόπος, προσπάθεια και άνθρωποι απαιτούνται για να θεραπευτούν. Με ευθύνη και προσήλωση προσφέρουμε καινοτόμες τεχνολογίες από κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους, συμβάλλοντας σημαντικά στην εφαρμογή πρωτοπόρων ιατρικών μεθόδων και υπηρεσιών. Η επιτυχής έκβαση των θεραπειών αποτελεί για μας δείκτη αξιολόγησης και πηγή ικανοποίησης.

Λειτουργούμε ομαδικά, ισότιμα, αλληλοϋποστηρικτικά, αμφίδρομα και, κυρίως, χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα επίπεδα της ιεραρχίας

Οι τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές, επιδημιολογικές και κοινωνικές εξελίξεις μεταβάλουν συνεχώς το περιβάλλον λειτουργίας μας και ταυτόχρονα δημιουργούν αυξανόμενες προσδοκίες και απαιτήσεις αναφορικά με τα προϊόντα, την οργάνωση και τις υπηρεσίες μας.

Διατηρώντας σταθερές τις αξίες μας και προσαρμοζόμενοι με ταχύτητα στις εξελίξεις, δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της προσωπικότητας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε μέλους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Ανεξαρτήτως θέσης, φύλου και καταγωγής όλοι οι εργαζόμενοι είναι σημαντικοί και εισακούονται εξίσου. Λειτουργούμε ομαδικά, ισότιμα, αλληλοϋποστηρικτικά, αμφίδρομα και, κυρίως, χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα επίπεδα της ιεραρχίας.

Οι θέσεις εργασίας και οι αρμοδιότητες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις δεξιότητες των ατόμων της ομάδας. Δίνουμε βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση, καθοδήγηση, υποστήριξη, υποκίνηση, ενθάρρυνση, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα, καινοτομία, αλληλοσεβασμό, ομαδικότητα, αναγνώριση, ανταμοιβή και εξέλιξη.

Ακολουθώντας την πολιτική ανοιχτής πόρτας, η διοίκηση παρέχει την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κάθε εργαζόμενο, δίνει το παράδειγμα εφαρμόζοντας η ίδια αυτά που πρεσβεύει και επιλέγει να διοικούν οι καλύτεροι.

Δε λειτουργεί αυταρχικά και απόμακρα, αλλά θεωρεί ανθρώπινο να υπάρχουν πολυμορφία και διαφορετικές αντιλήψεις. Δρα προστατευτικά, παραινετικά και δημιουργικά ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο, με ανθρώπινο πρόσωπο που σέβεται και αφουγκράζεται τις ανάγκες των συνεργατών της, και υλοποιεί τις δεσμεύσεις της.

Επιδιώκουμε να είμαστε ευρηματικοί, να αναλαμβάνουμε ευθύνες και πρωτοβουλίες, να αλλάζουμε, να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε, να λειτουργούμε με ταχύτητα και συνέπεια με φάρο το όραμα, τις αρχές και τις αξίες μας.

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε τη δεξιότητα μας στο να «ακούμε» τους εργαζόμενους συμμετείχαμε στον διαγωνισμό Best Work Places για δεύτερη φορά, όπου όπως και στην πρώτη, μέσα από τη διαδικασία αντιμετωπίσαμε εκπλήξεις, διαφορετικές αυτή τη φορά, που μας  θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής μας επικοινωνίας και οργάνωσης.

Ανεξάρτητα από τους δύσκολους καιρούς, πιστοί στο όραμα μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε, στον Άνθρωπο.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου