Στη GENESIS Pharma αναπτύσσουμε δραστηριότητες που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ζωής του τόσο επιχειρηματικά όσο και στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η φροντίδα των ίδιων των εργαζομένων μας δε θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στις προτεραιότητές μας.

Πέραν της εταιρικής μας φιλοσοφίας πιστεύουμε πως, η επιχειρηματική μας επιτυχία και η διατήρηση της εξέχουσας θέσης και της εμπιστοσύνης στην αγορά ξεκινάει από τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας, τη δέσμευσή τους απέναντι στην εταιρεία, την καλή τους ψυχολογία και, κατά τη συνέπεια, την αποδοτικότητά τους.

Η εργασία στην GENESIS PHARMA βασίζεται σε ένα αξιακό σύστημα σεβασμού, εμπιστοσύνης, αξιοκρατίας και «εταιρικής δημοκρατίας»

Γι΄αυτό, από την ίδρυσή μας, επιδιώκουμε η GENESIS Pharma να αποτελεί μια εταιρεία πρότυπο στη συνείδηση των ανθρώπων μας. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού που βασίζεται στη συνεχή ηθική και υλική ανταπόδοση και στη διαμόρφωση άριστων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων αλλά και με τη διοίκηση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται διαρκώς μέσα στα χρόνια, προκειμένου να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες τους.

Αναγνωρίζουμε και ανταποδίδουμε την προσφορά των εργαζομένων μας αρχικά μέσα από μια πρακτική μισθοδοσίας που τους κατατάσσει μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων της φαρμακευτικής αγοράς και περιλαμβάνει πλήθος επιπρόσθετων παροχών: bonus, έκτακτες ενισχύσεις, δώρα, ιατροφαρμακευτική ασφάλιση κ.α. Επιπλέον, δεσμευόμαστε σε μια αξιοκρατική πολιτική προαγωγών, μέσω της οποίας το 33% των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα, έχουν προαχθεί.

Επίσης, ενισχύουμε τις οικογένειες των εργαζομένων μας με διάφορες παροχές, όπως δώρο γάμου, παροχή πλήρη μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας εγκυμοσύνης ανεξάρτητα από τις παροχές του ασφαλιστικού φορέα, επίδομα επιβράβευσης των παιδιών των εργαζομένων που πετυχαίνουν σε ΑΕΙ, ενώ για τις μητέρες εργαζόμενες παρέχουμε έκτακτη αμοιβή για τα έξοδα τοκετού, επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού για τρία έτη και πέντε ημέρες επιπλέον στην ετήσια άδειά τους για τρεις χρονιές.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση καλύπτοντας έξοδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 60% και 80% αντίστοιχα, ενώ για εκμάθηση ξένων γλωσσών και Η/Υ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 100%.

Εκτός όμως από τις παραπάνω παροχές, αυτό που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι πως η εργασία στην GENESIS Pharma βασίζεται σε ένα αξιακό σύστημα σεβασμού, εμπιστοσύνης, αξιοκρατίας και «εταιρικής δημοκρατίας».

Πάντα, αλλά και περισσότερο σήμερα που οι εργασιακές συνθήκες σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας είναι λιγότερο ευνοϊκές από ποτέ, εμείς συνεχίζουμε να προσφέρουμε σε όλους ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου