Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανδροκρατούμενος παραμένει ο χώρος της επιστήμης, και ειδικότερα των επιστημών της Πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και πανευρωπαϊκά.

Αναλυτικότερα, στην Ευρώπη, από τα 15 εκατ. των επιστημόνων και των μηχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στοιχεία 2018), το 59% ήταν άνδρες και το 41% γυναίκες. Όσον αφορά τις ελληνικές επιδόσεις, αυτές βρίσκονται κάτω του μέσου Κοινοτικού όρου, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των 27 κρατών – μελών της Ε.Ε. αναφορικά με την αναλογία των γυναικών στον επιστημονικό κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, το 39% των επιστημόνων και μηχανικών στην Ελλάδα είναι γυναίκες, με το ποσοστό των ανδρών να ανέρχεται στο 61%, ενώ οι επιδόσεις της χώρας μας βρίσκονται σε επίπεδα πολύ κοντινά με αυτά της Γαλλίας και της Τσεχίας. Εντούτοις, η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα πεδία STEM (Science, Technology, Maths) σε σχέση με χώρες, όπως η Ολλανδία, η Ιταλία και η Γερμανία.