Στα κράτη-μέλη με μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία κατατάσσεται η Ελλάδα σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία μαζί με άλλες οκτώ χώρες που παρουσιάζουν επιδόσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά στην καινοτομία. Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Λιθουανία.

Τα ηνία της καινοτομία κατέχουν αντίθετα η Σουηδία, η Γερμανία, η Δανία και η Φινλανδία, που παρουσιάζουν επιδόσεις πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή, τις χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας εντάσσονται η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Σλοβενία, η Κύπρος και η Εσθονία, που έχουν επιδόσεις υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό  μέσο όρο.

Τέλος, επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από το μέσο όρο παρουσιάζουν η Πολωνία, η Λετονία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι επιδόσεις καινοτομίας στην Ε.Ε. βελτιώνονται παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, αλλά το καινοτομικό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να διευρύνεται. Ενώ, οι πλέον καινοτόμοι χώρες βελτίωσαν περαιτέρω τις επιδόσεις τους, άλλες δεν σημειώνουν πρόοδο.

Η συνολική κατάταξη παραμένει σχετικά σταθερή με τη Σουηδία στην κορυφή, ενώ τη μεγαλύτερη βελτίωση από το περασμένο έτος παρουσίασαν η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία. Παράγοντες ανάπτυξης της καινοτομίας στην Ε.Ε. αποτελούν οι ΜΜΕ και η εμπορική εκμετάλλευση των καινοτομιών, καθώς και τα άριστα ερευνητικά συστήματα.