Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) έδωσε στη δημοσιότητα μελέτη του για την φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στη χώρα μας θα πρέπει να εργάζονται 175 ημέρες το χρόνο, κοντά έξι μήνες ώστε να είναι σε θέση να πληρώνουν φόρους και εισφορές προς το κράτος. Κι όλα αυτά παρά το γεγονός ότι φέτος έχουμε τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων 10 ετών, από το 2014 όταν οι εργαζόμενοι είχαν εργαστεί 174 ημέρες για τον παραπάνω λόγο, ενώ το 2023 είχαν εργαστεί 178 μέρες.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, από το 2019 μέχρι το 2024, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά 6 ημέρες, από τις 181 στις 175 ημέρες με την Ελλάδα να έχει την 11η μικρότερη φορολογική επιβάρυνση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 10 θέσεις σε σχέση με το 2022, όταν βρισκόταν στην 21η θέση. Ειδικότερα με βάση τα κύρια ευρήματα της μελέτης του ΚΕΦΙΜ, από το 2019 μέχρι τις προβλέψεις για το 2024, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά 6 ημέρες, από τις 181 στις 175 ημέρες.

Το 2018 υπήρξε το έτος όπου οι ημέρες εργασίας για το κράτος έφτασαν τις 188 – υψηλότερες από ποτέ, ενώ από το 2020 καταγράφεται μία σταδιακή αποκλιμάκωση, φτάνοντας στο 2024 για το οποίο προβλέπονται 180 ημέρες εργασίας για το κράτος, επίδοση που είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση από το 2007 όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 177 ημέρες. Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., η Ελλάδα έχει την 11η μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, συνυπολογίζοντας τα ελλείμματα, βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 10 θέσεις σε σχέση με το 2022, όταν βρισκόταν στην 21η θέση.