Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ), σε συνεργασία με την MRB Hellas και την υποστήριξη της Eurolife FFH, παρουσίασε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι γυναίκες αισθάνονται πως πρέπει να διανύσουν ακόμα πολύ δρόμο, ώστε να κατακτηθεί η ισότητα. Κάτι τέτοιο εντοπίζεται και στο πολιτικό σκηνικό, με την πολιτική εξουσία στην Ελλάδα να παραμένει κυρίαρχα ανδρική.

Εντούτοις, η πλειοψηφία αντιλαμβάνεται θετικά το γεγονός ότι μια γυναίκα κατέχει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας (85,4%).Επιπλέον, οι πολίτες δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εκλεγεί μια γυναίκα για Πρωθυπουργός της χώρας (84,6%), ενώ το 46% θεωρεί  ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα της έμφυλης βίας και το 10,7% των γυναικών δηλώνει ότι έχει υπάρξει θύμα έμφυλης βίας. Τέλος, το 12,2% των εργαζόμενων γυναικών έχει παρατηρήσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των γυναικών στην εργασία του.