Σύμφωνα με την έρευνα Adecco PayCheck 2008, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Personnel Today χρειάζονται, κατά μέσο όρο, 30 ημέρες μέχρι να καλυφθεί κάποια κενή θέση ύστερα από την αποχώρηση ενός εργαζομένου.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 700 εργοδότες αποκάλυψε ότι το πρόβλημα είναι ακόμα χειρότερο στην περίπτωση των εξειδικευμένων μάνατζερ, η αντικατάσταση των οποίων χρειάζεται επτά περίπου εβδομάδες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό έχει επιπτώσεις στους εργαζομένους που μένουν πίσω: Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός, ότι ένας στους πέντε ερωτώμενους δήλωσε ότι το προσωπικό εργάστηκε υπερωρίες κατά την περίοδο αναζήτησης ατόμου για να καλύψει μια κενή θέση. Την ίδια στιγμή, 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης ο μέσος όρος εργασίας σε έναν οργανισμό στη Μεγάλη Βρετανία είναι τα 5,6 έτη.

Πηγή: www.onrec.com/