Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας & Εκπαίδευσης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, δίνει απαντήσεις και θέτει προβληματισμούς, περιγραφοντας τους στόχους της Επιτροπής και αναλύοντας γιατί η Εκπαίδευση και η Καινοτομια αποτελούν εργαλεία, τα μοναδικά ίσως... για της επιβίωση της ελληνιής επιχειρηματικότητας.

Σε ποιο βαθμό η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης και της Καινοτομίας για τη στρατηγική ανάπτυξης και εξέλιξης των εταιρειών αλλά και την ουσιαστική δυναμική που προσδίδει η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της;

Το Ελληνο-αμερικανικό Επιμελητήριο ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια με τη συμβολή όλων μας, για να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να εξελιχθεί στη σύγχρονη Παγκόσμια Αγορά. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα αποτελεί, η δημιουργία της Επιτροπής Καινοτομίας και Εκπαίδευσης η οποία εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, το οποίο αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο, κάθε προσπάθειας.

Στόχος της Επιτροπής είναι, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις, να γίνει σαφές και κατανοητό σε όλους ότι, η χώρα μας «λειτουργεί» πλέον στο εξόχως δυναμικό περιβάλλον της Παγκόσμιας Αγοράς, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και πολλές φορές μάλιστα, απρόβλεπτα.

Η επιβίωση και η εξέλιξη της χώρας μας, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις, να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται σε αυτό το περιβάλλον. Τα βασικά εργαλεία, για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Εκπαίδευση και η Καινοτομία, η Καινοτομία και η Εκπαίδευση.

Παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις σε σχετικές ερωτήσεις απαντούν με ιδιαίτερη θέρμη ότι «η στρατηγική και η ανάπτυξή τους στηρίζονται στην Καινοτομία και στην Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους», «προάγουν και ανταμείβουν την Καινοτομία στην καθημερινή λειτουργία τους, έχοντας παράλληλα αναπτύξει μηχανισμούς αξιοποίησής της», «δεσμεύουν χρήματα για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για επιπλέον εκπαίδευση και ενισχύουν την έννοια του on the job training από τους managers», στην πράξη αποδεικνύεται ότι η Εκπαίδευση και η Καινοτομία είναι δύο εργαλεία που σήμερα ελάχιστα εφαρμόζουμε, ελάχιστα χρησιμοποιούμε, ελάχιστα εκμεταλλευόμαστε.

Με την παραμικρή δυσκολία τα πρώτα κονδύλια του προϋπολογισμού κάθε εταιρείας που μειώνονται είναι της Εκπαίδευσης και οι μόνες πηγές εσόδων εκπαίδευσης είναι οι παροχές του ΛΑΕΚ.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Παράλληλα η χώρα διαθέτει την ακριβότερη Εκπαίδευση. Η σημερινή εκπαίδευση παράγει μόνο «πτυχία» και «προσόντα» τα οποία όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (το απέδειξε σχετική έρευνα που πραγματοποιήσαμε) και όλοι αναγνωρίζουμε ότι δίνουν βασικές αρχές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ή κατεύθυνση και όλοι θεωρούμε απαραίτητο ότι η εκπαίδευση/εξέλιξη/ενημέρωση πρέπει να είναι συνεχής για την επαγγελματική ανάπτυξη κάθε ατόμου.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της χώρας έχει και πολύ υψηλές δυνατότητες και καινοτομικές ιδέες και γνώσεις. Η καινοτομία μεταφράζεται σε νέες προτάσεις τις οποίες όλοι χρειαζόμαστε για τη συνεχή εξέλιξη της χώρας μας. Και είμαστε πραγματικά ευτυχείς να έχουμε σήμερα πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν κάθε είδους καινοτομία με τη διαφορά, ότι επιβάλλεται να την αξιοποιήσουμε, διότι δυστυχώς μένει αναξιοποίητη.

Είναι επείγουσα ανάγκη, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να κινητοποιήσουμε τον εκπαιδευτικό μας μηχανισμό ώστε να παράγει τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε συνεχώς, διότι αποδεδειγμένα είναι η γρηγορότερη, ευκολότερη και φθηνότερη λύση που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας και να αναβαθμίσουμε τη χώρα μας και τους ανθρώπους μας.