Ο 21ος αιώνας απαιτεί καινοτόμες επιχειρησιακές δράσεις. Για εμάς στην KLEEMANN όμως η καινοτομία, ως βασικό στοιχείο της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, δεν περιορίζεται στην τεχνολογία, αφορά την καινοτομία στην κουλτούρα μας.

Είναι σχεδόν αδύνατον ένα επιχειρησιακό όραμα να υλοποιηθεί αν δεν είναι θεμελιωμένο στις ικανότητες και τη δέσμευση των ανθρώπων που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Στην KLEEMANN όραμά μας είναι να αναπτυσσόμαστε διαρκώς, ώστε να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους πελάτες μας. Αναζητούμε και επιδιώκουμε την ανάπτυξή μας μέσα από μια πολυδιάστατη καινοτομία, στην Τεχνολογία και την Ποιότητα, στην Εξυπηρέτηση, στο Σχεδιασμό αλλά και στην Κουλτούρα των ανθρώπων μας, ως βασική προϋπόθεση υλοποίησης των δράσεων μας. Θεμέλιό μας είναι οι αξίες μας για Υγεία και Ασφάλεια, Ακεραιότητα, Αγάπη για τον Άνθρωπο και τη Δουλειά μας, και Διαρκή Πρόοδο.

Η πορεία μας μέχρι σήμερα, οι επιτυχίες αλλά και οι αποτυχίες, μας έχουν δείξει το δρόμο. Που δεν είναι άλλος από τη διαρκή και επίμονη φροντίδα για τους ανθρώπους μας. Καθώς προϋπόθεση ενός παραγωγικού και επιτυχημένου εργαζόμενου είναι η επαγγελματική του αυτάρκεια αλλά και η προσωπική του ανάπτυξη, επενδύουμε στην εκπαίδευση των στελεχών μας ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες διεθνείς προκλήσεις. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα όπως εκτεταμένη εκπαίδευση σε εκμάθηση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για διαχείριση αλλαγών, λειτουργία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, αλλά και μέσα από προγράμματα επαγγελματικής και προσωπικής υποστήριξης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών που καθιστούν τους ανθρώπους μας ικανούς να εργαστούν και να δημιουργήσουν στις νέες συνθήκες.

Παρά τα αντικειμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας, κυριαρχούμε στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας τα μεγέθη μας, με αποτέλεσμα να ενισχύσουμε τα τελευταία τρία χρόνια κατά περίπου 17% την ανθρωποδύναμή μας. Ταυτόχρονα, επενδύουμε σοβαρά στη διεθνή μας επέκταση. Αναπτύξαμε και ενισχύσαμε τις υφιστάμενες θυγατρικές μας, δημιουργήσαμε νέες εταιρείες και γραφεία στο εξωτερικό, και παράλληλα αυξήσαμε σημαντικά τον αριθμό των χωρών που δραστηριοποιούμαστε. Τις δράσεις μας αυτές κλήθηκαν να υποστηρίξουν νέοι, αλλά και έμπειροι άνθρωποί μας, γεμάτοι όρεξη για δημιουργία. Αρκετοί χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός Ελλάδος για να στηρίξουν το όραμά μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά με την απόφασή τους αυτή στην επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρείας και τη δική τους.

Στην KLEEMANN θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι μας είναι το κλειδί, τόσο μοναδικό όσο και πολύτιμο, για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και την πετυχημένη πορεία μας. Η ανάδειξή μας, για άλλη μια χρονιά, ως μια από τις ελληνικές εταιρείες με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μας κάνει περήφανους και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε αυτή μας την προσπάθεια, στοχεύοντας ακόμη πιο ψηλά.