Την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με το ενημερωτικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Πράσινο Marketing, 3BL Media ανακοίνωσε το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Οι επικοινωνιακές στρατηγικές της 3BL Media συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή και προώθηση videos, podcasts, επικοινωνιακές προτάσεις, δημιουργία και προώθηση δελτίων τύπου και blogs, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στη διαδικτυακή πλατφόρμα της 3BL έχει δημιουργηθεί το “the CSR minute” που παρακολουθείται διεθνώς από επαγγελματίες στο χώρο της επικοινωνίας, επιχειρηματίες και καταναλωτές και θεωρείται κύρια πηγή αξιόπιστων νέων και τάσεων στον επιχειρηματικό χώρο. Το δίκτυο διανομής ειδήσεων της 3BL απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό εντός μιας ένωσης δικτύων ειδήσεων που περιλαμβάνει κοινωνικά δίκτυα, bloggers, κοινοποίηση video και ειδήσεων σε διεθνές επίπεδο.