Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις συμμετοχής για το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, «ATHEX Innovation», τη νέα πρωτοβουλία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του ΟΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει νέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, να πετύχει την ανταλλαγή νέων ιδεών και λύσεων που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες με εξειδικευμένη καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες, σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε ερευνητικές ομάδες, σε ανεξάρτητους ερευνητές, σε ταλαντούχα άτομα και σε επιστήμονες, ενώ στο πλαίσιο του οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων από εμπειρογνώμονες, θα συνεργαστούν με εξειδικευμένα στελέχη (ως μέντορες) και θα αναβαθμίσουν τη καινοτόμο δουλειά τους λαμβάνοντας εξειδικευμένη καθοδήγηση από την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ανοικτές θεματικές ενότητες του προγράμματος αφορούν τον ευρύτερο τομέα του Capital Markets Infrastructure και FinTech και περιλαμβάνουν Big data analytics, Artificial intelligence applications, Blockchain applications, Software engineering tools/ low code automation, Cloud computing, Applied Mathematical models, Intelligence-driven Decision making και HPC – High performance computing.