Σε μελέτη για το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας έως το 2020, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προτείνει ριζική αναδιάρθρωση του αναπτυξιακού μοντέλου, ξεχωρίζοντας εννέα κλάδους που μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο (Αγροτική παραγωγή και τρόφιμα, Ιχθυοκαλλιέργιες, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες κ.ά) ενώ ζητά, μεταξύ άλλων, ευρείες μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο και στο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό, ευελιξία στην αγορά εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις και εξωστρέφεια.

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στην πρώτη μηνιαία έκθεση του ΚΕΠΕ για την ελληνική οικονομία, που προλογίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ν. Μηταράκης. Ειδικότερα για το σκέλος με τις δράσεις για την ανεργία με δεδομένα την αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να απορροφήσουν ανέργους και τη χαμηλή εσωτερική ζήτηση, το Κέντρο ζητά ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων απασχόλησης, προτείνοντας:

  • Κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο πρόσληψης.
  • Αλλαγή των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (με κατάργηση ή περιορισμό της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να διατηρούν, για ένα χρονικό διάστημα μετά τη λήξη, όσους έχουν προσλάβει) και προσανατολισμό σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό.
  • Διακρατικές συμφωνίες (με ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία) για την απορρόφηση ανέργων στη βάση μιας σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής.
  • Επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έχουν βάλει «λουκέτο» με τη συμμετοχή ομάδων εργαζομένων και ανέργων (με καταβολή εφάπαξ του ποσού των επιδομάτων ανεργίας).
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχωρήσεις εκτάσεων για ξένες επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση.
  • Παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα.