Συστηματική βελτίωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διαπιστώνει στη νεότερη έκθεσή του το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, «όλες οι θετικές εξελίξεις επιτεύχθηκαν  παρά τις πρόσκαιρες αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία».

Στην κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει η υλοποίηση παρεμβάσεων που άλλοτε στηρίζουν και άλλοτε διευκολύνουν την ανοδική τάση που παρουσιάζει η αγορά εργασίας λόγω των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Όσον αφορά στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράσεις που σχεδιάζει η νέα κυβέρνηση για την αγορά εργασίας κινούνται σε τέσσερις μεγάλους άξονες και αποβλέπουν στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στήριξης της απασχόλησης και των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, στη στήριξη της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της μεταρρύθμισης των πολιτικών απασχόλησης, στην ενθάρρυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας και στην προστασία των απασχολούμενων.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνδράμουν, όπως εκτιμά η νέα κυβέρνηση, μια σειρά μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν ή έχουν δρομολογηθεί, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ, η αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής και των κινήτρων για τους εγγεγραμμένους ανέργους, με απώτερο στόχο την τόνωση της κατάρτισης, την απόκτηση δεξιοτήτων και την επανένταξη στην αγορά, η υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η μετατροπή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή και η ενίσχυση των ελέγχων μέσω της σύνδεσης των επιθεωρητών με το σύστημα Εργάνη.

Τέλος, η εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης για οικογένειες με μικρά παιδιά, όπως η κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών εντός ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι «Νταντάδες της γειτονιάς» και οι διευρυμένες γονικές άδειες, αλλά και το γεγονός ότι τέθηκε πλαίσιο για νέες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία. Ωστόσο oι προκλήσεις δεν λείπουν: Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στην ίδια έκθεσή του, σημειώνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας και απασχόλησης στη χώρα μας παραμένουν χαμηλότερα από τις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ-27 και η ανεργία εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, όπως προστίθεται, οι αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εντονότερες για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι αλλοδαποί.