Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2007 ανακοίνωσε ο Όμιλος Adecco.

Για το σύνολο του έτους 2007, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% στα €735 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €611 εκατομμύρια της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4% στα €21,1 εκατομμύρια σε σύγκριση με €20,4 εκατομμύρια το 2006.  Το περιθώριο λειτουργικών εσόδων βελτιώθηκε κατά 100 Bps στο 5%, έχοντας επηρεαστεί θετικά από τα ευεργετήματα των κοινωνικών εισφορών στη Γαλλία.

Όσον αφορά στο τέταρτο τρίμηνο του 2007, τα έσοδα αυξήθηκαν  κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, φτάνοντας τα €5,4 εκατομμύρια. Τέλος, το περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε σημαντικά κατά 40 bps (4%) ενώ το καθαρό κέρδος ανήλθε στα €150 εκατομμύρια.