Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα: να επενδύσουν στους καλύτερους, να αξιολογήσουν την απόδοση των εργαζομένων και να επαναπροσδιορίσουν ποιες δαπάνες μπορούν να περικόψουν διατηρώντας τις θέσεις εργασίας.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης της PwC για τις κύριες τάσεις αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό (Key Trends in Human Capital). Η μελέτη περιλαμβάνει στοιχεία από περίπου 10.000 εταιρείες σε 40 χώρες, οι οποίες αναφέρουν κέρδη προ φόρων ανά ευρώ (ή δολάριο) που καταβάλλεται για τις απολαβές των εργαζομένων τους (HR ROI).

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οικονομική ύφεση επηρεάζει την απόδοση των επενδύσεων των εταιρειών στο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη. Το 2007, όταν παρατηρήθηκαν τα πρώτα σημάδια ύφεσης σε κάποιες οικονομίες και με τις αγορές να πλήττονται το 2008, ο δείκτης σημείωσε πτώση στη Δυτική Ευρώπη κατά 1,7% και στην Αγγλία κατά 2,8%, ενώ διατηρήθηκε σταθερός στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μελέτη της PwC προτείνει πολλούς τρόπους για την καλύτερη διαχείριση του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να εξοικονομούνται δαπάνες για τις εταιρείες χωρίς να χρειάζονται περικοπές θέσεων εργασίας. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι ο σωστός προγραμματισμός των υπερωριών, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, η αξιολόγηση των επιπλέον παροχών και ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών γενικότερα.

Σύμφωνα με την PwC, οι εταιρείες πρέπει να ενισχύσουν τα προγράμματα διαχείρισης ταλέντων τους και να προσέξουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες. Όσον αφορά στην αξιοποίηση των ταλέντων και την παροχή κινήτρων, η μελέτη δείχνει ότι στις εταιρείες υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Η διατήρηση των ταλέντων θα αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τις εταιρείες στην Ευρώπη, καθώς οι αναδυόμενες οικονομίες αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές στην απορρόφηση ταλέντων. Η μελέτη επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στις αναδυόμενες οικονομίες αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία και συχνά εφαρμόζουν πιο σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.