Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις αμοιβές και τα κίνητρα σχετικά με την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, που πραγματοποίησε το 2015 η Kienbaum παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) και ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία Kienbaum.

Σύμφωνα με τη Δρ. Ευαγγελία Μαρκάκη (Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας Αμοιβών και Κινήτρων για την Ελλάδα), υπάρχουν πολλοί παράγοντες διαμόρφωσης των αμοιβών. Οι τέσσερις βασικοί άξονες επίδρασης είναι η ίδια η εταιρεία, η αγορά εργασίας, τα χαρακτηριστικά του ατόμου και τα χαρακτηριστικά της θέσης. Η Δρ. Julia Zmitko, επικεφαλής διαχείρισης δεδομένων της Kienbaum, στην παρουσίασή της, μέσω Skype, ανέφερε ότι η πρόβλεψη για τους μισθούς το 2016 κινείται σε αύξηση της τάξεως του 1.4% για την Ελλάδα που έχει το χαμηλότερο ρυθμό αυξήσεων στην ευρωζώνη.

Η Ελλάδα έχει για κάποιες θέσεις αρκετά ανταγωνιστικές αποδοχές σε σύγκριση με χώρες, όπως η Ισπανία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Ουγγαρία. Το μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα (κοινωνική ασφάλιση) είναι 39% και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, και το συνολικό μεικτό μέσο κόστος για τον εργοδότη ανά ώρα εργασίας είναι 13.60 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές, θεωρείται ελκυστικό για επενδύσεις, εφόσον διορθωθούν και τα μη-μισθολογικά κόστη, όπως οι φορολογικοί συντελεστές και το κόστος των εργοδοτικών εισφορών.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα οι πέντε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις στην ελληνική αγορά είναι αυτή του προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής/CEO, του επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας, του Επικεφαλής Επιχειρηματικής Στρατηγικής Μονάδας, του Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού και του Διευθυντή Εργοστασίου. Αντίθετα, οι λιγότερο καλά αμειβόμενες θέσεις είναι του υπαλλήλου Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Τεχνικού Παραγωγής, του Υπαλλήλου Ελέγχου Ποιότητας, του/της Ρεσεψιονίστ και του Ειδικού Τεχνικής Υποστήριξης.