Περί τις 65.000 θέσεις εργασίας διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας που διεξήχθη από την Oxford Economics για λογαριασμό του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού.

Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει επίπτωση για το διάστημα αυτό περισσότερο από 6 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Η έρευνα με αντικείμενο την καταγραφή των δεδομένων έλλειψης εργαζομένων με δεξιότητες στον τουρισμό διεξήχθη σε 46 χώρες, οι οποίες συμμετέχουν, συνολικά, σε ποσοστό πάνω από 80% στην απασχόληση και στο παγκόσμιο ΑΕΠ του τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έως το 2024 μπορεί να χαθούν πάνω από 14 εκατ. θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο εάν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δεν δράσουν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης έλλειψης «ταλέντων» στον τομέα. Η επιβεβαίωση ενός τέτοιου σεναρίου θα έχει επίπτωση πάνω από 530 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο τουρισμός στηρίζει σήμερα διεθνώς 266 εκατ. θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι το 2024 θα στηρίζει 347 εκατ. θέσεις. Παράλληλα, ο τουρισμός το 2014 συνέβαλε με περισσότερα από 6 δισ. ευρώ στην παγκόσμια οικονομία, ενώ σε δέκα χρόνια θα συμβάλλει με περισσότερα από 9,5 τρισ. ευρώ.