Σε μία περίοδο όπου έχουν στερέψει οι χρηματικοί πόροι, πως μπορεί μία επιχείρηση να κινητοποιήσει, να επιβραβεύσει και να ευχαριστήσει τους εργαζόμενούς της; Η κινητοποίηση δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω μίας προαγωγής, ενός bonus ή μίας αύξησης μισθού, αλλά και με εναλλακτικούς τρόπους που οφείλουμε να χρησιμοποιούμε και στους οποίους ενδεχομένως να έχουμε δώσει λιγότερη βαρύτητα τα προηγούμενα χρόνια όταν το χρήμα αποτελούσε την εύκολη και γρήγορη λύση κινητοποίησης.

Επιβράβευση – Ένα «μπράβο» είναι τόσο εύκολο, όμως και τόσο σπάνιο! Τι καλύτερο από το να επιβραβεύει κανείς τους εργαζόμενους όταν δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο, επιτυγχάνουν τους στόχους τους ή προτείνουν μία καινούργια ιδέα;

Εκπαίδευση – Όταν ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση του προσωπικού αναγκαστικά προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα, ένας δημιουργικός και πρακτικός τρόπος επιμόρφωσης είναι η υλοποίηση in house σεμιναρίων. Στα σεμινάρια αυτά εισηγητές θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους θέση, οι οποίοι θα μοιράζονται τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητές τους με τους συναδέλφους τους.

Αναγνώριση – Είναι σύνηθες, ιδιαίτερα σε μεγάλους οργανισμούς, ο κυριότερος λόγος αποχώρησης να είναι η αίσθηση ότι κάποιος αντιμετωπίζεται ως ένα «κουτάκι σε ένα φύλλο του excel». Η διοργάνωση συγκεντρώσεων εκτός γραφείου ακόμα και η τυχαία συνάντηση στους κοινόχρηστους χώρους του γραφείου προσφέρουν τη δυνατότητα όχι μόνο στη Διοίκηση αλλά και στους ίδιους τους εργαζομένους να γνωριστούν καλύτερα και να γίνουν μία πιο δεμένη ομάδα.

Ανεπίσημες συναντήσεις – Ένας τρόπος δημιουργίας καλύτερων σχέσεων μεταξύ υφιστάμενου και προϊστάμενου, είναι το απρόσμενο κάλεσμα για φαγητό που αποτελεί αφορμή για μία ανεπίσημη και πιο χαλαρή συνάντηση, κατά την οποία τα δύο μέρη μπορούν να γνωριστούν καλύτερα και ενδεχομένως να συζητήσουν και θέματα εργασίας σε ένα πιο φιλικό κλίμα.

Εργαζόμενος του μήνα – Είναι σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος να νιώθει ότι «μετράει» μέσα στην επιχείρηση και ότι αναγνωρίζονται οι κόποι και οι προσπάθειές του. Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα αποτελεσματικό κίνητρο επιβράβευσης αποτελεί ο θεσμός του «Εργαζόμενου του μήνα», ο οποίος θα ανακοινώνεται στους υπόλοιπους εργαζομένους και θα μπορεί να συνοδεύεται και από ένα συμβολικό δώρο.

Ανάπτυξη – Η παροχή προκλήσεων στους εργαζόμενους ως εργαλείο για την εξέλιξη και ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό κίνητρο κινητοποίησης καθώς δημιουργεί την αίσθηση επίτευξης στον καθένα όταν καταφέρνει κάτι καινούργιο και αναπτύσσεται. Είναι καλό λοιπόν οι managers να ενσωματώνουν στον περιοδικό προγραμματισμό και εργασίες που αποτελούν πρόκληση για τους εργαζομένους και οι οποίες συμβάλλουν στην εξέλιξή τους.

Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι ο τρόπος επιβράβευσης ή κινητοποίησης έχει διαφορετική βαρύτητα και απήχηση στον κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με την προσωπικότητα και την βαθμίδα του/της. Στα πλαίσια λοιπόν των περιοδικών αξιολογήσεων μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο να καταλάβουμε τι ενθαρρύνει και τι κινητοποιεί τον κάθε εργαζόμενο, έτσι ώστε να του παρέχουμε το ανάλογο κίνητρο με κάθε ευκαιρία. Αυτό θα συντελέσει όχι μόνο στην κινητοποίηση αλλά και στην ικανοποίηση του κάθε εργαζομένου και θα έχει οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για την επιχείρηση.

TAPLOW HELLAS LTD
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
T: +30 210 6753471, F: +30 210 6753470
E:
[email protected], W: www.taplowgroup.gr.