Η DIAGEO Hellas, εταιρεία premium αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και τον κόσμο, εκδίδει τον τρίτο εν σειρά Κοινωνικό Απολογισμό της, παρουσιάζοντας τις δράσεις της σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης για τα οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009.

Η έκδοση περιλαμβάνει τη στρατηγική, τις πολιτικές και όλες τις δράσεις που καθιστούν την DIAGEO Hellas μια υπεύθυνη εταιρεία απέναντι στους καταναλωτές, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, το ελληνικό κράτος και την κοινωνία συνολικά, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που διαπνέουν την εταιρεία, μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη επιτυχημένων στρατηγικών. η έκδοση ενημερώνει τους αναγνώστες της για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες της εταιρείας αναφορικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τη φροντίδα για το περιβάλλον καθώς και τις συνέργιες με τους κοινωνικούς της εταίρους.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται στις αρχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις με τους επιχειρηματικούς της εταίρους. Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2007 – 2009 αναδεικνύει επίσης τη σημαντική συνεισφορά της DIAGEO Hellas στην ελληνική οικονομία, τόσο μέσω της φορολογίας και της απασχόλησης όσο και μέσω των εμπορικών της δραστηριοτήτων.