Ο Δημήτρης Ζαρκαλής, Managing Director,Klüh Human Resources Hellas, HR PROFESSIONAL, αποτελεσματικότητα ,υπηρεσιών μελλοντικούς στόχους , εταιρείας.

HR Professional: Πείτε μας λίγα πράγματα για την εταιρεία.

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η Klüh Human Resources Ελλάς ΑΕΠΑ αποτελεί μέλος του Γερμανικού πολυεθνικού Ομίλου Klh Service Management GmbH, με παγκόσμια παρουσία σε 12 χώρες και περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους.

Σαν θυγατρική του Ομίλου Klüh Ελλάδος, η Klüh HR, ιδρύθηκε το 2003 και κατέχει την υπ’αριθμόν 33532/2-12-2003 ειδική άδεια λειτουργίας που της επιτρέπει να ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της παροχής εργασίας από μισθωτούς της σε άλλους εργοδότες με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Η Klüh Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους τομείς της προσωρινής και μόνιμης απασχόλησης, της επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της επανατοποθέτησης και της μισθοδοσίας. Λειτουργεί έχοντας ως βασική αρχή τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις εταιρείες-πελάτες και με παράλληλο σεβασμό προς τον εργαζόμενο.

Ο Όμιλος Klüh Ελλάδος δραστηριοποιείται με επιτυχία σε τρεις διαφορετικούς κλάδους, το Facility Management, το Security και το Human Resources, με συνολικό κύκλο εργασιών περισσότερα από 40εκ.€, προσφέροντας εργασία σε περισσότερους από 3.500 συνανθρώπους μας.

HR Professional: Ποιοι οι ρυθμοί ανάπτυξης της εταιρείας την τελευταία 5ετία;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η μητρική εταιρεία έχοντας τη σχετική τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και διαβλέποντας τις προοπτικές ανάπτυξής τους στην Ελληνική Αγορά αποφάσισε το 2008 να ενισχύσει τον όμιλο με νέα στελέχη που είχαν πολυετή εμπειρία στο χώρο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Αρχικά με την ένταξη της Σοφίας Πετράκη το 2008 και στη συνέχεια με την δική μου ένταξη στον Όμιλο Klüh το 2009.

Παράλληλα, χτίστηκε μια νέα ομάδα συνεργατών που είχαν όλοι το ίδιο όραμα: «την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με ευελιξία και αποτελεσματικότητα προς τον πελάτη». Τα αποτελέσματα της τελευταίας 5ετίας επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες του ομίλου.

Κάθε χρόνο υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας. Σήμερα η Klüh HR αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 20%.

HR Professional: Πόσο δυναμική είναι η χρήση της προσωρινής απασχόλησης από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η Υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης αποτελεί επιλογή σε όλο και περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα. Η ευελιξία που προσφέρει, βοηθά στη διατήρηση της παραγωγικότητας σε περιόδους ιδιαίτερης αιχμής με ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους μισθοδοσίας. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο της διοίκησης κάθε παραγωγικού οργανισμού.

Τέλος, σημαντική ώθηση θα δοθεί και με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/104 την οποία ήδη θα έπρεπε να έχουμε εφαρμόσει ως μέλος της Ε.Ε από τον Δεκέμβριο του 2011.


HR Professional: Η αγορά των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης είναι αρκετά ανταγωνιστική. Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί ώστε να αποτελέσει η Klüh HR την επιλογή του HR manager;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας, η εξειδίκευση και η βαθιά γνώση της αγοράς αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για μια πετυχημένη συνεργασία. Κάθε πελάτης, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελεί για εμάς μια νέα πρόκληση. Χτίζουμε μαζί μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ειλικρίνεια και την αμοιβαιότητα. Όλες οι προτάσεις μας βασίζονται στην ολοκληρωμένη ανάλυση των αναγκών του, παράλληλα με σεβασμό στην κουλτούρα και τις αξίες του.

HR Professional: Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η Klüh HR στους εργαζόμενους;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, στρατηγικό πλεονέκτημα της Klüh HR αποτελεί το προσωπικό της. Καθημερινά, προσφέρουμε εργασία σε περισσότερους από 900 ανθρώπους σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες. Οι εργαζόμενοι αυτοί αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισοτιμία στα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Τέλος, σημαντικό κίνητρο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών εντάσσονται μετά από ένα χρονικό διάστημα στο μόνιμο προσωπικό των εταιρειών που έχουν τοποθετηθεί.

HR Professional: Ποιοι είναι οι πελάτες της Klüh;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Οι πελάτες της εταιρείας προέρχονται από όλο το φάσμα των οικονομικών κλάδων. Πελάτες της, αποτελούν μεγάλες εταιρείες Πετρελαιοειδών, μεγάλα Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα, Επιχειρήσεις στο χώρο της μεταποίησης, του Λιανικού εμπορίου και των Υπηρεσιών.

HR Professional: Ποιοι οι στόχοι της εταιρείας για τη νέα χρονιά;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας κατά τη νέα χρονιά θα είναι ενδεχομένως από τα πιο δύσκολα κατά την τελευταία 20ετία. Στόχος μας είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς που έχει η εταιρεία. Αυτό θα επιτευχθεί με την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων προτάσεων-λύσεων για τους πελάτες μας. Το 2012 όλες οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν πιο επιτακτικά ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις στα θέματα της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Εμείς θα είμαστε εδώ, δίπλα τους για να τις προσφέρουμε.


Η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Klüh
Ένα από τα ανταγωνιστικότερα πλεονεκτήματα της Klüh HR είναι οι άνθρωποί της. Με τη συνοχή και την πίστη που έχει δείξει η ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε τους στόχους μας, να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες και να βελτιωνόμαστε επαγγελματικά δημιουργώντας ικανά στελέχη, έτοιμα να δώσουν τις αποτελεσματικότερες λύσεις στα θέματα των πελατών μας.

Από το 2008 που ηγούμαι του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, έχουμε καταφέρει να χτίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, που συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται τόσο σε θέματα προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού όσο βέβαια και σε θέματα που άπτονται της Ασφαλιστικής και Εργατικής Νομοθεσίας.

Βασική αρχή του μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών που έχουμε δημιουργήσει είναι να μπορεί ο κάθε ένας από τους account managers της Klüh HR να δίνει άμεσα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά λύσεις σε ερωτήματα, προβλήματα ή ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να ανακύπτουν στους πελάτες που διαχειριζόμαστε.

Το τμήμα HR αποτελείται από το Recruitment, το Payroll, το Administration και τους Account Managers. Όλη η ομάδα των στελεχών μας έχει ένα και βασικό στόχο: Ικανοποιημένους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Klüh HR αποτελεί το «κέντρο επιχειρήσεων», την καρδιά τoυ Ομίλου Klüh. Εδώ χτίζονται οι υπηρεσίες για να παρασχεθούν στους πελάτες μας αλλά ταυτόχρονα εδώ εξυπηρετούνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και οι εργαζόμενοι όλου του Ομίλου.

Η δομή του τμήματος είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που ο κάθε account manager αναλαμβάνει από την αρχή κάθε συμβολαίου τον πελάτη του, έχει προσωπικές συναντήσεις μαζί του για να διερευνήσει και να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του και να σχεδιάσουν μαζί τον κώδικα επικοινωνίας που θα εξυπηρετεί καλύτερα και τις δύο πλευρές. Ο account manager είναι ο «άνθρωπος» του πελάτη, είναι αυτός που με τη βοήθεια του recruiter ή του administrator, θα προστρέξει στη δυσκολία, στην έκτακτη ανάγκη, θα δώσει λύση στο πρόβλημα, θα προλάβει deadlines, θα βγάλει τον πελάτη ασπροπρόσωπο.

Επιπλέον, με τη συνδρομή της γνώσης και της εμπειρίας των στελεχών του τμήματος Payroll θα εξυπηρετήσει, θα διευκολύνει, θα παράσχει στον πελάτη και τον εργαζόμενο μια άρτια μισθοδοσία.

Είμαστε περήφανοι για το μοντέλο της δομής του τμήματος HR της εταιρείας μας γιατί μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει τις επιλογές μας, είναι η ειδοποιός διαφορά στον τρόπο που παρέχουμε την υπηρεσία μας στον πελάτη, είναι ένα τμήμα του οποίου προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα για να συνεχίσει να μας φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σοφία Πετράκη, HR & Administration Director

Υπηρεσίες

  • Διαχείριση Βιογραφικών
  • Αξιολόγηση-Επιλογή Στελεχών
  • Προσωρινή Απασχόληση
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας
  • Πρόσληψη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για Δραστηριότητες Προκαθορισμένης Χρονικής Διάρκειας
  • Επανατοποθέτηση Προσωπικού.