Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τις εργαζόμενες γυναίκες να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό μετά την άδεια μητρότητας με την υιοθέτηση πρακτικών εργασίας που παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία, με παιδικούς σταθμούς κοντά στο χώρο εργασίας, με ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας βιντεοδιασκέψεων και με μεγαλύτερο επιμερισμό εργασίας, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα παγκόσμιας έρευνας της εταιρείας Regus, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 26.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις από περισσότερες από 90 χώρες τον Ιανουάριο 2013.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την ώθηση της ανάπτυξης. Επομένως, οι εργαζόμενες γυναίκες που εξακολουθούν να θεωρούν ότι η ευθύνη της φροντίδας των παιδιών τις αναγκάζει να εγκαταλείψουν την εργασία μετά την άδεια μητρότητας, πρέπει να πειστούν για το αντίθετο.

Οι εργαζόμενες μητέρες δεν αποτελούν απλώς κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι η πρόσληψη μητέρων που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενδεχομένως μέσω της μείωσης του κόστους εκπαίδευσης και πρόσληψης. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει προηγούμενη έρευνα της Regus, η οποία αποκάλυψε ότι το 56% των επιχειρήσεων παγκοσμίως δίνει αξία στις μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης, επειδή προσφέρουν δεξιότητες και εμπειρία που είναι δυσεύρετες στην αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ το 72% πιστεύει ότι οι εταιρείες που αγνοούν τις μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης στερούνται ένα μεγάλο και πολύτιμο κομμάτι του εργατικού δυναμικού.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η παροχή περισσότερων ημερών άδειας ήταν ανάμεσα στα λιγότερα δημοφιλή μέτρα που επέλεξαν οι συμμετέχοντες ως σημαντικό προκειμένου να βοηθήσει τις γυναίκες να επιστρέψουν στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται δραστικές αλλαγές στις εργασιακές συνήθειες, αντί για επιπλέον ημέρες ανάπαυσης.